Τα νέα μας

Τα νέα μας

Αλφαβητισμός στην Υγεία από την INTERAMERICAN για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για δεύτερη σχολική περίοδο, η συνεργασία της INTERAMERICAN με το«The Tipping Point» για τη διαδραστική, διαδικτυακή επικοινωνία και ενημέρωση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εστίαση φέτος στον «Αλφαβητισμό για την Υγεία». Το πρόγραμμα της σχολικής περιόδου 2019-2020 ακολούθησε την ιδιαίτερα επιτυχημένη πιλοτική συνεργασία της εταιρείας και του οργανισμού κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019, που αφορούσε στον «Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό». Η θεματολογία των 31 συνολικά εξ αποστάσεως συνεδριών σε πραγματικό χρόνο -όχι μόνο στη σχολική τάξη- που πραγματοποιήθηκαν, κινήθηκε στους δύο άξονες της ασφάλειας και της υγείας.

Οι συνεδρίες περιελάμβαναν θέματα για την υγεία και την πρόληψη, τη διατροφή, τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, το άγχος και την ψυχολογία και τέλος, τα βασικά για την ασφάλεια της υγείας, για το well being και επίσης θέματα με αφορμή την πανδημία για τη νόσο Covid-19 και το νέο κορονοϊό. Μάλιστα, κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης συζητήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα της διαχείρισης του άγχους και της καθημερινότητας, που κατέλαβε τους μαθητές και περισσότερο αυτούς  που επρόκειτο να δώσουν εξετάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των συνεδριών, οι 19 αφορούσαν στις έκτακτες θεματικές ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία.

Η INTERAMERICAN δημιούργησε μια ομάδα εθελοντών -επιστημονικών συνεργατών και στελεχών της από τον κλάδο ασφάλισης υγείας- οι οποίοι αφού εκπαιδεύτηκαν ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος, μοιράστηκαν την εμπειρία και τις γνώσεις τους, ως μέντορες, με μαθητές 16 σχολείων ανά την Ελλάδα, από τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη μέχρι τα Ιωάννινα και το Ρέθυμνο. Η τεχνολογία, που για την εταιρεία αποτελεί κομβικό τομέα του σύγχρονου οργανωτικού και λειτουργικού μετασχηματισμού της, έφερε τους μέντορες με live video συνδέσεις σε άμεση επαφή με τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων και συνέβαλε στη μετάδοση γνώσεων για καλύτερη ποιότητα υγείας και ζωής, βασισμένη στην προληπτική προσέγγιση (έλεγχος, διατροφή κατά την εφηβεία, σωματική άσκηση και αθλητισμός). Συμμετείχαν από τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 405 μαθητές και συγκεντρώθηκαν 245 top-rated αξιολογήσεις από τους ίδιους και τους καθηγητές τους, αναφορικά με τη συνεδρία και το μέντορα. Ακόμη, αξιοποιήθηκε και η ασύγχρονη επικοινωνία ερωτήσεων-απαντήσεων (topics) και αναπτύχθηκαν 3 σχετικές θεματικές  σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Υπογραμμίζεται η σημαντική συμβολή των μεντόρων στην επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής και ενημερωτικής διαδραστικής άσκησης, δεδομένου ότι διέθεσαν αρκετό χρόνο για την εκπαίδευσή τους στην εφαρμογή του προγράμματος και τη δημιουργία ενδιαφέρουσας ύλης. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εθελοντικά, οι: Μαρία Μπελεχρή, παθολόγος και οι γενικοί ιατροί Γιώργος Σούλης, Λώρα Ζεμενίδου, Χριστίνα Τσατσάκη και Μάριος Σταθάτος. Από τα στελέχη της εταιρείας, έλαβαν μέρος η Εύη Ντάλλα και ο Γιάννης Βασαλάκης. Η συνεργασία της INTERAMERICAN με το «The Tipping Point» δηλώνει την ανταπόκριση της εταιρείας στην πράξη για δύο από τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN Sustainable Development Goals), τον Στόχο 3 για «Καλή Υγεία και Ευημερία» και τον Στόχο 4 για «Ποιοτική Εκπαίδευση».

Η INTERAMERICAN για την Πολιτιστική Κληρονομιά, με το «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Η INTERAMERICAN ανανέωσε και για το 2020 τη σύνδεσή της με το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως εταιρικό μέλος, που έχει ξεκινήσει το 2013. Η εταιρεία συνδράμει στα λειτουργικά έξοδα και συνεργεί σε δράσεις του σωματείου. Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιτελεί σημαντικής αξίας και διεθνούς αναγνώρισης  έργο για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητα. Επίσης, συμβάλλει στον σχεδιασμό καινοτόμων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, όπως οι Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, με σκοπό την ένταξη των Μνημείων της Φύσης και του Πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο σχέδιο Κοινωνικής Ευθύνης «Πράξεις Ζωής» που η INTERAMERICAN υλοποιεί από το 2003, ο Πολιτισμός κατέχει σημαντικό μερίδιο δράσεων, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίες και να συμμετέχει σε κινήσεις για την υποστήριξη των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η INTERAMERICAN έχει πάρει θέση με  δεσμεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα μα τα στοιχεία μελέτης (Ernst & Young, 2019) για το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμά της, ο οργανισμός συνεισφέρει πάνω από 350 εκατ. ευρώ ετησίως στο Α.Ε.Π. και υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα σχεδόν 5.000 θέσεις εργασίας. Η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει στη στρατηγική της και στις πρακτικές υπευθυνότητας τους Παγκόσμιους Στόχους του Ο.Η.Ε. (Sustainable Development Goals) και αποτελεί συμμέτοχο σημαντικών διεθνών και τοπικών θεσμικών πρωτοβουλιών για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο οργανισμός είναι μέλος της Περιβαλλοντικής Διακήρυξης (United Nations Environment Program Finance Initiative - UNEPFI) και του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact Network Hellas), ενώ συμμετέχει στις ενέργειες της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και σε άλλες  πρωτοβουλίες μεγάλης επίδρασης, όπως πρόσφατα στο «A new deal for Europe».

Στο πλαίσιο της δημιουργικής σχέσης της με το «ΔΙΑΖΩΜΑ», η INTERAMERICAN έχει χρηματοδοτήσει τη «Μελέτη διαμόρφωσης και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του». Πρωτοβουλία, η οποία για την εταιρεία έχει αναγνωριστεί εντός της επιχειρηματικής κοινότητας με  βραβεύσεις. Το έργο του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού πάρκου της Επιδαύρου έχει ως στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής εικόνας του μνημειακού συγκροτήματος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και την προσφορά στους επισκέπτες μιας μοναδικής εμπειρίας: να γνωρίσουν τί ήταν και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο κατά την αρχαιότητα. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση του ευρύτερου χώρου που περιβάλλει το μνημειακό συγκρότημα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η αυθεντική υπόστασή του και να δημιουργηθεί ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο, σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες. Επιπλέον, η INTERAMERICAN έχει συνεργαστεί με άλλα τρία εταιρικά μέλη του σωματείου για την υποστήριξη της δημιουργίας ενός αφηγήματος-παραμυθιού με αρχαιολογικού περιεχομένου θέμα, για το περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό πάρκο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Το έργο αποτελεί μια πρωτότυπη ιστορία-μυθοπλασίας της αρχαιολόγου Δρος Εύης Παπαδοπούλου και βασίζεται στο μεγαλύτερό του μέρος σε αρχαιολογικά ευρήματα, μελέτες και βιβλιογραφία από τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο. Παράλληλα, η εταιρεία ανανέωσε και φέτος την προσφορά της προς εργαζομένους της για τη συμμετοχή τους στο «ΔΙΑΖΩΜΑ», χρηματοδοτώντας τη συνδρομή φυσικών μελών. Μάλιστα για τους εργαζομένους, υλοποιείται από το 2013 και το εταιρικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Γνωριμία με την Κληρονομιά μας», με οργάνωση επισκέψεων και ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς τόπους της χώρας μας.

Η Διακήρυξη για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που έχει προσυπογράψει η INTERAMERICAN, φυσικά περιλαμβάνει το αρχαιολογικό πάρκο της Επιδαύρου. Είναι πρωτοβουλία του UNEPFI – «Principles for Sustainable Insurance Initiative» (PSI) του Ο.Η.Ε., που αντικατοπτρίζει την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του ασφαλιστικού κλάδου, σε σύμπραξη με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση ( WWF) και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της  UNESCO. Τα τρία μέρη  προχώρησαν τον Ιούλιο του 2018 στην πρώτη Διακήρυξη δέσμευσης του παγκόσμιου ασφαλιστικού κλάδου  για την προστασία της ιδιαίτερης, παγκόσμιας αξίας των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η εν λόγω Διακήρυξη καλύπτει τη διαχείριση κινδύνων, τις δραστηριότητες ασφάλισης και επενδύσεων και δεσμεύει τους υπογράφοντες να αναλάβουν ποικίλες δράσεις, ώστε να αποφευχθεί ή να ελαττωθεί ο κίνδυνος ασφάλισης και επένδυσης σε επιχειρήσεις ή έργα των οποίων οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να βλάψουν τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επισημαίνεται  πως η εταιρεία είναι η μοναδική ασφαλιστική από την Ελλάδα που έχει συνδιαμορφώσει, ως ιδρυτικό μέλος, τις Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης (PSI) του UNEPFI το 2012.

«Με την ισχυρή πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο για  της βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ’ όλα για την ταυτότητα του Γένους και την εθνική οντότητά μας, θεωρούμε χρέος μας να συνεισφέρουμε σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Στην INTERAMERICAN, έχουμε ορίσει την Εταιρική Ευθύνη στη βάση του πνευματικού περιεχομένου που μπορεί να αναδεικνύει  τη μοναδικότητα της Ελλάδος σε όλη την ιστορική διαδρομή της, αποτελώντας εθνικό πλούτο. Συνεπώς, η σύνδεσή μας με την Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» υπηρετεί αυτόν τον ορισμό και ταυτίζεται με την εταιρική αποστολή να συμβάλλουμε στην ποιότητα ζωής για όλους τους Έλληνες, συμπληρωματικά ως προς  την ασφαλιστική δραστηριότητά μας, όντας ένας επιχειρηματικός οργανισμός πέρα από τα ασφαλιστικά όρια» αναφέρει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας του ομίλου.

Εκ μέρους του σωματείου, τονίζεται πως «η INTERAMERICAN  αποτελεί για το ΔΙΑΖΩΜΑ έναν σπουδαίο σύμμαχο και συνοδοιπόρο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Είναι πάντα παρούσα σε όλες τις στιγμές του σωματείου, στηρίζοντας έμπρακτα όλες τις δράσεις του. Μεταξύ των ανθρώπων της εταιρείας και του σωματείου έχει αναπτυχθεί μια σχέση βαθειάς φιλίας και αγάπης, η οποία εξελίσσεται κάθε ημέρα με στόχο πάντα την ανάδειξη και προστασία των Μνημείων της Φύσης και του Πολιτισμού της χώρας μας».

1.000 και πλέον Αναδοχές από την INTERAMERICAN για την ActionAid στα 11 χρόνια συνεργασίας

Συμπληρώνονται φέτος 11 χρόνια σταθερής συνεργασίας μεταξύ της INTERAMERICAN και της ActionAid και τα απολογιστικά στοιχεία της συνεργασίας είναι εντυπωσιακά.  Βάση της συνεργασίας αποτελεί η υποστήριξη, εκ μέρους της εταιρείας, του προγράμματος «Αναδοχή της ΑctionAid». Μέσα από το πρόγραμμα, η INTERAMERICAN έχει συνεισφέρει στις δράσεις του οργανισμού σε 17 χώρες και 37 κοινότητες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Φέτος, με την ενεργό συμμετοχή των διοικητικών τμημάτων και γραφείων πωλήσεων του εταιρικού δικτύου, η INTERAMERICAN ανέλαβε 81 αναδοχές παιδιών, υιοθετώντας και πάλι τον στόχο της ActionAid για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης. Συμπληρώνοντας φέτος η INTERAMERICAN, συνολικά και από την έναρξη της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, 1.009 αναδοχές, έχει συνεισφέρει στη διαρκή προσπάθεια της οργάνωσης σε χώρες με μεγάλη υστέρηση του βιοτικού επιπέδου, ανισότητες και φτώχεια, για:

·          

Την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων να ελέγχουν τους δημόσιους φορείς και να τους καθιστούν υπόλογους για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν

·          

Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών για πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση

·          

Την υποστήριξη των μητέρων των παιδιών, ώστε να διεκδικούν το δικαίωμά τους για μια ζωή χωρίς βία

·          

Την προώθηση των βιώσιμων μικρο-καλλιεργειών.

Μέσα από το πρόγραμμα Αναδοχής, η ActionAid αντιμετωπίζει την ακραία φτώχεια, την έλλειψη τροφής, νερού και εκπαίδευσης στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει σε αποστολές της ActionAid στη Ρουάντα και την Ουγκάντα, συνδράμοντας σε εθελοντικό έργο. Παράλληλα με τις Αναδοχές, η INTERAMERICAN έχει συνδεθεί με το Επίκεντρο, σημείο αναφοράς της ActionAid στον Κολωνό, παρέχοντας ασφάλιση στις εγκαταστάσεις του, ενώ στελέχη της συνεισφέρουν και στον εκπαιδευτικό τομέα, με παροχή βασικών γνώσεων για την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων σε άτομα που προτείνει το Επίκεντρο. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει, επίσης, με χορηγία καρδιολογικών εξετάσεων των αθλουμένων και την ομάδα ποδοσφαίρου του Επίκεντρου.

«Tα 11 χρόνια της συνεργασίας μας με την INTERAMERICAN αποδεικνύουν πόσα περισσότερα μπορεί να επιτύχει η Κοινωνία των Πολιτών όταν έχει δίπλα της τον εταιρικό κόσμο των επιχειρήσεων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και προσδοκούμε με την υποστήριξή τους να επιτύχουμε και πολλά περισσότερα στο μέλλον» τονίζει ο Γεράσιμος Κουβαράς, Γενικός Διευθυντής της ActionAid Hellas.

Από την INTERAMERICAN ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, επισημαίνει: «Η υποστήριξη του έργου της ActionAid είναι μια από τις πιο αποδοτικές σε αξία πρωτοβουλίες υπευθυνότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τους περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) και συγκεκριμένα με την αντιμετώπιση της φτώχειας, της πείνας, της φροντίδας της υγείας, την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση, την ισότητα των φύλων, την εξασφάλιση καθαρού νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες. Εξ ίσου σημαντικό είναι ότι εμείς, τα μέλη της εταιρικής κοινωνίας βιώνουμε μια εμπειρία που μας δίνει μαθήματα ζωής για έναν καλύτερο κόσμο».

15 κράνη από την INTERAMERICAN στους Εθελοντές Δασοπροστασίας Αφιδνών

Την περυσινή της υποστήριξη στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (Σ.Ε.Α.Δ., www.sead-afidnai.gr ) συμπλήρωσε φέτος η INTERAMERICAN, χορηγώντας επιπλέον κράνη, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στη χώρα μας. Η ομάδα προσέθεσε στον εξοπλισμό της 15 κράνη από την προσφορά της εταιρείας. Συνεπής ως προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην Ελλάδα και διεθνώς, ως μέλος του UNEnvironmentProgramFinanceInitiative από το 2006 και των PrinciplesofSustainableInsurance (Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης) από το 2012, καθώς και του GlobalCompact από το 2008 και του νεοσυσταθέντος GlobalCompactNetworkHellas, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει ανάλογες πρακτικές πρωτοβουλίες και ελέγχει το αποτύπωμά της για το περιβάλλον και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Τα κράνη προσφέρθηκαν στους εθελοντές στις 12 Ιουνίου, κατά την επίσκεψη των στελεχών του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας της εταιρείας στο κέντρο επιχειρήσεων του Συλλόγου στις Αφίδνες Αττικής.

Ο Σ.Ε.Α.Δ. δημιουργήθηκε από μία ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, με μοναδικό κίνητρο την ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση της απειλής των πυρκαγιών, στην προστασία του δασικού πλούτου και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τα πέντε χρόνια της δραστηριότητας που έχει αναπτύξει, ο Σύλλογος έχει προσφέρει ουσιαστικές  υπηρεσίες τόσο στη πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και σε κάθε είδους φυσική καταστροφή και θεομηνία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και γενικότερα τη χλωρίδα και την πανίδα. Το εθελοντικό έργο του Σ.Ε.Α.Δ. έχει αναγνωριστεί από την ελληνική κοινωνία και τους πολιτειακούς φορείς  και έχει προβληθεί από τα ελληνικά και από διεθνή Μ.Μ.Ε. Κύρια περιοχή ευθύνης του Συλλόγου είναι οι παρυφές της Πάρνηθας - η περιοχή Αφιδνών και Ιπποκρατείου Πολιτείας, ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου στην Αττική, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Στην Ελλάδα, από το 1980 έως σήμερα οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά περισσότερα από 17 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για τις ίδιες εκτάσεις που ξανακαίγονται. Η INTERAMERICAN επισημαίνει την ανάγκη της σχολαστικής εφαρμογής από τους πολίτες των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies) για την αποτροπή πυρκαγιών, με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και συμπεριφοράς στην ύπαιθρο και στην κατοικία, αν αυτή βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος, όπως επίσης και κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του καταστροφικού κινδύνου (Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας: kepp@gscp.gr - τηλ.: 210 3359002-3)

H υποστήριξη των υγειονομικών δομών του Δήμου Αθηναίων από την INTERAMERICAN

Ολοκληρώθηκε η δέσμη ενεργειών υποστήριξης των υγειονομικών δομών του Δήμου Αθηναίων εκ μέρους της INTERAMERICAN κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, με την παράδοση 2.500 προστατευτικών μασκών FFP2 KN95, που έχουν τον υψηλότερο δείκτη προστασίας έναντι του κορονοϊού. Η εταιρεία έχει παραδώσει, ήδη, προς χρήση στα ιατρικά κέντρα του Δήμου και άλλο υγειονομικό υλικό (φιάλες οξυγόνου, οξύμετρα, στηθοσκόπια, καρδιογράφο κ.ά. είδη), ενώ παράλληλα υποστήριξε την παροχή υπηρεσιών υγείας στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου, στην πλατεία Βάθη.

Συγκεκριμένα, οι Γιατροί του Κόσμου, με χορηγία της INTERAMERICAN, από τις 8 Απριλίου μέχρι τις 20 Μαϊου παρείχαν στο Πολυδύναμο Κέντρο τις υπηρεσίες τους με ιατρικό κλιμάκιο. Οι ΓτΚ υποστήριξαν τεχνικά τις διαδικασίες ένταξης ωφελουμένων, αλλά και του κανονισμού λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού του νεοσύστατου Υπνωτηρίου. Ακόμη, παρείχαν ιατρικά εργαλεία, αναλώσιμα και εξοπλισμό, καθώς και ενημέρωση, διασύνδεση και παραπομπή του πληθυσμού αναφοράς (αστέγων), μέσω του προγράμματος streetwork που υλοποιεί ο οργανισμός. Επίσης, κάλυψαν τις ανάγκες του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων με εθελοντές φροντιστές του Υπνωτηρίου.

Οι Γιατροί του Κόσμου, κατά το διάστημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, εξέτασαν συνολικά 87 άτομα και πραγματοποίησαν 202 συνεδρίες. Πέρα από την απαραίτητη κλινική εξέταση για την εισαγωγή των εξυπηρετουμένων ατόμων στο Υπνωτήριο -ανίχνευση συμπτωμάτων Covid-19 και μολυσματικών ασθενειών- στόχος του ιατρικού κλιμακίου ήταν η γενικότερη προαγωγή φροντίδας της υγείας των περιθωριοποιημένων ατόμων και η εμπέδωση συνηθειών ατομικής υγιεινής. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που υποστηρίζει σταθερά η INTERAMERICAN από το 2012, αποτελεί έναν σημαντικό πόλο αναφοράς για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής απόρων, αστέγων, για τους οποίους οι υγειονομικές υπηρεσίες κατά την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκαν σε βασική προτεραιότητα λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης στον κίνδυνο.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τις τοπικές κοινωνίες,  η εταιρεία έχει σχεδιάσει ενέργειες για τις ευπαθείς ομάδες και στην Περιφέρεια με εστίαση, κυρίως, στις ανάγκες σίτισης. Ήδη, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οργανισμό της Πάτρας «Πελοπόννησος»-pelop.gr ξεκινά η καμπάνια «Καλάθι Αλληλεγγύης», σε συνέχεια των αποτελεσματικών Εβδομάδων Αλληλεγγύης οι οποίες έχουν οργανωθεί από την «Πελοπόννησο», την INTERAMERICAN και άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, της Αχαϊας επί σειρά ετών κατά τη διάρκεια της μακράς οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε.

 

INTERAMERICAN και PHILIPS HELLAS παρέδωσαν 5 φορητούς υπερηχοτομογράφους στο Υπουργείο Υγείας

Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία δωρεάς από την INTERAMERICAN και τη PHILIPS Hellas των πέντε φορητών συστημάτων υπερηχοτομογραφίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με παράδοση του εξοπλισμού στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας, στις 19 Μαΐου. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται, στο πλαίσιο της κοινής αντίληψης για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όχι μόνο για τα συστήματα που παραδόθηκαν, αλλά και για την προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, με έμφαση στην πρόληψη και την εξ αποστάσεως διαχείριση περιστατικών, μέσω διερεύνησης συμπτωμάτων. Ήδη, INTERAMERICAN και PHILIPS Hellas έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν από κοινού σε μια νέα ενέργεια δωρεάς, μακροπρόθεσμης αξίας πάνω στην ιδέα της τηλεϊατρικής, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Τα πέντε συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων PHILIPS Lumify με αντίστοιχα tablets, που προσέφεραν οι εταιρείες -τρία συστήματα η INTERAMERICAN και δύο η PHILIPS Hellas- θα αξιοποιηθούν για καρδιολογικό και πνευμονολογικό έλεγχο, συγκυριακά για την ανάγκη εκτίμησης περιστατικών σχετικά με την εισαγωγή τους σε Μ.Ε.Θ.. Επισημαίνεται, ωστόσο, η χρηστική αξία σε βάθος χρόνου των υπερηχοτομογράφων για τη διαγνωστική αξιολόγηση περιστατικών ανεξάρτητα από τον Covid-19.

 

Tο Lumify είναι ο μοναδικός φορητός υπέρηχος με δυνατότητα τηλεϊατρικής μέσω της εφαρμογής «Reacts», δηλαδή τη μετάδοση μιας υπερηχογραφικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο σε έναν απομακρυσμένο χρήστη. Επιπλέον, παρέχει τις δυνατότητες απεικόνισης 2D, M-Mode,  έγχρωμου Doppler (CFM), αποθήκευσης CineLoop 10 δευτερολέπτων  σε δυσδιάστατες ασπρόμαυρες και έγχρωμες απεικονίσεις, μεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας Read/Write Zoom, αποθήκευσης εικόνων εντός της tablet συσκευής κ.ά. Τα τελευταίας γενιάς συστήματα είναι εγγυημένα για 5 έτη από τη PHILIPSκαι χαρακτηρίζονται από την ευκολία εγκατάστασης και χρήσης.

 

Η σύμπραξη των δύο εταιρειών υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των συνεργασιών, που αποτελούν επιταγή των Sustainable Development Goals (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (17ος Στόχος: Συνεργασίες).

 

 

 

Συνεισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης με 4,3 τόνους τροφίμων από την INTERAMERICAN κατά την περίοδο της κρίσης

Η οργανωμένη προσέγγιση και ανταπόκριση της INTERAMERICAN σε ανάγκες για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία, κατά το κρίσιμη περίοδο της πανδημίας από τον Μάρτιο έως σήμερα, αναπτύχθηκε με ενέργειες υποστήριξης σε πέντε πυλώνες. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούσαν στον πρώτο πυλώνα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στον δεύτερο την Τοπική Αυτοδιοίκηση (δομές υγείας Δήμου Αθηναίων), στον τρίτο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στον τέταρτο τον τομέα της παιδείας και των ψηφιακών αναγκών εκπαίδευσης, ενώ στον πέμπτο πυλώνα η εταιρεία οργάνωσε ευρεία διαδικτυακή επικοινωνία ενημέρωσης σχετικά με τον covid-19 με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Prolepsis και λειτούργησε την πρωτοποριακή για την Ελλάδα εφαρμογή διαχείρισης συμπτωμάτων εξ αποστάσεως «medi-ON» για τους ασφαλισμένους της.

Ειδικότερα στον τρίτο πυλώνα του εταιρικού σχεδίου δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, η INTERAMERICAN ενίσχυσε σχέσεις σταθερής, πολυετούς συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς σημαντικού κοινωνικού έργου, που υπέδειξαν τις επίκαιρες ανάγκες τους οι οποίες αναδείχθηκαν κατά την κρίση. Η εταιρεία χρηματοδότησε την τροφοδοσία τους με τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα, διανέμοντας είδη συνολικού βάρους 4,3 τόνων.

Απολήπτες των ειδών ήταν: η Τράπεζα Τροφίμων που δραστηριοποιείται εδώ και 24 χρόνια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα Παιδικά Χωριά SOS για τις δομές της στη Βάρη Αττικής και το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που διέθεσε τα τρόφιμα στη Θεσσαλονίκη σε οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ο φορέας κοινωνικών δομών ΕΔΡΑ για την παροχή βασικών αγαθών σε πολίτες των Δήμων Δάφνης-Υμηττού, Ιλίου, για κοινωνικά συσσίτια και παροχή έτοιμων γευμάτων, καθώς  και η Φιλόπτωχη Αδελφότητα της ενορίας Αγίου Δημητρίου στον Κουβαρά Αττικής.

Είναι χαρακτηριστικό της ολοκληρωμένης ενέργειας ότι η μεταφορά και παράδοση των ειδών διεκπεραιώθηκε από οχήματα και εργαζομένους των στόλων Οδικής και Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN. Κατά την ίδια περίοδο των περιοριστικών μέτρων, άλλωστε, η εταιρεία Βοήθειας κινητοποιήθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διανομή γευμάτων σε άπορους πωλητές του περιοδικού δρόμου «σχεδία» -από τη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι σήμερα- υγειονομικών μασκών υποστηρίζοντας το κίνημα «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης», καθώς και φαρμάκων σε μοναχικά και ηλικιωμένα άτομα.

1.500 tablets σε δημόσια σχολεία από την Anytime της INTERAMERICAN

Η Anytime, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα από την INTERAMERICAN, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και για τη χώρα μας ανταποκρίνεται άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές δημοσίων σχολείων.

 

Συγκεκριμένα, η Anytime διαθέτει δωρεάν 1.500 tablets σε σχολικές μονάδες, τα οποία θα αποτελέσουν περιουσία των σχολείων και μετά τη λήξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα κατανεμηθεί σε δημόσια σχολεία στους νομούς της χώρας, με τις μεγαλύτερες ανάγκες, ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση από απόσταση, αλλά και να ενισχυθούν σε βάθος χρόνου οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζεται η προσπάθεια που κάνουν καθημερινά εκπαιδευτικοί και μαθητές, ώστε η διαδικασία της μάθησης να εξυπηρετείται αποτελεσματικά και με ασφάλεια, εξοικειώνοντας ταυτόχρονα τους μαθητές με τον ψηφιακό τρόπο και την online διδασκαλία. Η συγκεκριμένη δωρεά θα συμβάλλει, επίσης, στη διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, στην εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη και στην εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου τους στο σπίτι προς όφελος της εκπαίδευσής τους. Η Anytime υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή τις online διαδικασίες, γνωρίζοντας καλά ότι οι προκλήσεις σήμερα είναι μεγαλύτερες για τα παιδιά που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία. Γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε να λείπει από μια πρωτοβουλία όπως αυτή.

«Αποτελεί, η πρωτόγνωρη κατάσταση και για την εκπαίδευση, μια ευκαιρία θετικής ανάγνωσης των προκλήσεων ειδικότερα για τα παιδιά. Γνωρίζοντας άριστα τα πλεονεκτήματα των online διαδικασιών, πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των ψηφιακών δυνατοτήτων για τη μάθηση, Με την προσφορά αυτή αλλά και συναφείς ενέργειες, στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και του Υπουργείου Παιδείας» τονίζει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN στον οποίο ανήκει η Anytime, συμπληρώνοντας ότι αξίζει κάθε στιγμή περισσότερη πρόσβαση στη γνώση.

Η Anytime αποβλέπει, κυρίως, στην υποστήριξη των πιο αδύναμων οικονομικά οικογενειών, που δυσκολεύονται να έχουν ψηφιακό εξοπλισμό στο σπίτι για την ένταξη των παιδιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με αυτήν τη συνεισφορά της Anytime, δημιουργείται από την INTERAMERICAN -που έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες σε τρεις δέσμες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την υγεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων- μια τέταρτη δέσμη ενεργειών υπευθυνότητας για την Παιδεία, που αποτελεί προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η INTERAMERICAN παρέδωσε τις κλίνες για Μ.Ε.Θ. στο Υπουργείο Υγείας

Ακολουθώντας την ασφαλή και υπεύθυνη πρακτική συνεισφοράς σε είδος σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες ανάγκες, ελέγχου του παραδιδομένου εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, η INTERAMERICAN παρέδωσε κατά την προηγούμενη εβδομάδα τις επτά ειδικές κλίνες για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας στον Ταύρο. Οι κλίνες είναι προηγμένης τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας με την ψηφιακή συνδεσιμότητά τους την εξ αποστάσεως συνεχή παρακολούθηση του νοσηλευομένου ατόμου και την αξιοποίηση μεγάλου αριθμού πληροφοριών για την κλινική κατάσταση και συμπεριφορά του.

Τα συστήματα Accela Therapy, που παρέδωσαν η INTERAMERICAN και ο προμηθευτής-εισαγωγέας Meditime, χαρακτηρίζονται από τον καινοτομικό ηλεκτρονικό «οπλισμό» των έξυπνων κλινών Hillrom, που καθιστά τα δεδομένα πιο ουσιαστικά και εφαρμόσιμα. Οι κλίνες συνδέονται ψηφιακά με τρόπο που βοηθά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της ασφάλειας και της ικανοποίησης των ασθενών, οδηγώντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα περίθαλψης για τους ίδιους. Η ποιότητα συμπληρώνεται από το εξελιγμένο, ειδικό αερόστρωμα.

Μέσω της ασύρματης συνδεσιμότητας της κλίνης παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς και ασφαλούς καταγραφής, με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κρίσιμων δεδομένων του νοσηλευομένου. Ενδεικτικά, παρακολουθούνται εξ αποστάσεως η τήρηση των αναπνευστικών και άλλων πρωτοκόλλων, η απεικόνιση του βάρους του ασθενή, οι λειτουργική εξέλιξη της παρεχόμενης θεραπείας, η ανάγκη για άμεση παροχή βοήθειας, η ρύθμιση ύψους και κλίσης επιφάνειας της κλίνης, ενώ ελέγχονται και στοιχεία ασφάλειας όπως τα φρένα, τα πλευρικά κιγκλιδώματα και η κατάσταση συναγερμών εξόδου από την κλίνη.

Η INTERAMERICAN πρόκειται να παραδώσει εντός των προσεχών ημερών σε είδος και τα συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων πνευμονολογικού και καρδιολογικού ελέγχου που συνεισφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη συνεργασία της Philips Hellas. Τα παραδιδόμενα συστήματα εξοπλισμού αποτελούν μέρος της συνολικής συνεισφοράς της εταιρείας στο Ε.Σ.Υ., που συμπληρώνεται από την οικονομική συνδρομή της με επιμέρους πρωτοβουλίες αυτής της δέσμης ενεργειών για τη δημόσια υγεία, όσον αφορά στις κρατικές δομές. Σχετικά με τη δεύτερη δέσμη ενεργειών, που αφορά στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εταιρεία παρέδωσε ήδη κατά την προηγούμενη εβδομάδα και ένα μέρος του υγειονομικού υλικού για τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.

Καθημερινή διανομή γευμάτων από την INTERAMERICAN Βοήθειας στους πωλητές του περιοδικού «σχεδία»

Η INTERAMERICAN, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την προσφορά κλινών Μ.Ε.Θ. προηγμένης τεχνολογίας, φορητών υπερηχοτομογράφων πνευμονολογικού και καρδιολογικού ελέγχου και επιπλέον οικονομικής συνδρομής, καθώς και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - των δομών υγείας του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προχωρεί στην τρίτη δέσμη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κρίσης, με αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα.

 

Η εταιρεία εστιάζει στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων και αδύναμων πολιτών, μέσω συνεργασιών που έχει κτίσει εδώ και αρκετά χρόνια με κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, ξεκινώντας από τους πωλητές του περιοδικού δρόμου «σχεδία». Σημείο αναφοράς της πρωτοβουλίας είναι το «σχεδία home», η εστία υποστήριξης των απόρων και αστέγων πωλητών της «σχεδίας». Με ειδική άδεια, το εστιατόριο του «σχεδία home» έχει θέσει σε λειτουργία την κουζίνα του για 32 πωλητές του περιοδικού, παρασκευάζοντας το καθημερινό γεύμα τους. Τη διανομή των γευμάτων, σε καθημερινή βάση, έχει αναλάβει η INTERAMERICAN, αξιοποιώντας τον στόλο οχημάτων της Οδικής και Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και τη διάθεση εθελοντικής συνεισφοράς των εργαζομένων σε αυτές τις υπηρεσίες της.

 

Από το αναστάσιμο δείπνο του Μ. Σαββάτου και το εορταστικό της Κυριακής του Πάσχα, τα φαγητά από το «σχεδία home» παραλαμβάνονται από τους οδηγούς και διασώστες της εταιρείας για να φθάσουν με τα καθημερινά δρομολόγια άμεσα στους πωλητές της «σχεδίας». Η διανομή προβλέπεται να συνεχιστεί έως την άρση των περιοριστικών μέτρων και πραγματοποιείται στις περιοχές: Ν. Κόσμος, Παγκράτι, Βύρωνας, Μεταξουργείο, Κολωνός, Πειραιάς, Ηλιούπολη, Χαϊδάρι, Δάφνη, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Ομόνοια, Ν. Φιλαδέλφεια, Καλλιθέα, Άγ. Ελευθέριος. Παράλληλα, η INTERAMERICAN είναι κοντά στη ΜΚΟ «Διογένης» και τη «Σχεδία ΚΟΙΝΟΣΕΠ» παρέχοντας πολλαπλή στήριξη: τροφοδοσία με αναλώσιμα, ασφάλιση στέγης του οργανισμού, 100 έκτακτες συνδρομές στο περιοδικό - εφ’ όσον δεν είναι εφικτή σε αυτή την περίοδο η διάθεσή του από το πόστο που παρέχει σταθερά η εταιρεία σε πωλητές στα γραφεία της. Πρόσφατα, εξάλλου, η INTERAMERICAN προσέφερε και είδη αντιμετώπισης των καιρικών συνθηκών: υπνόσακους, γάντια και σκουφιά για τους πωλητές που δεν έχουν στέγη.

 

Για την εταιρεία, η πρωτοβουλία υπηρετεί τους στόχους 1, 2 και 3 εκ των 17 παγκόσμιων Στόχων Βιωσιμότητας του Ο.Η.Ε. (UN Global Sustainable Goals). Επισημαίνεται ότι η ΜΚΟ «Διογένης» έχει αξιολογηθεί με την υψηλότερη βαθμολογία (10) για το έργο που επιτελεί, με βάση τους πίνακες επίδοσης του Charity Navigator, διεθνούς κύρους αξιολογητή φιλανθρωπικών οργανώσεων και δομών αλληλεγγύης, ενώ δεν χρηματοδοτείται από το κράτος.

Νέες ενέργειες της INTERAMERICAN για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας

Στον σχεδιασμό των πρωτοβουλιών της για τη δημόσια υγεία και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των κοινωνικών δομών υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η INTERAMERICAN πρόσθεσε δύο ακόμη ενέργειες με «όχημα» τη δημιουργική δυναμική καλλιτεχνικών δράσεων.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Φωτεινή Δάρρα και ακολουθεί τις διαδικτυακές, κυριακάτικες live συναυλίες που οργανώνει η δημοφιλής ερμηνεύτρια για κοινωνικό σκοπό σχετικά με την υγεία, κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η INTERAMERICAN υποστήριξε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Καστοριάς, που βρέθηκε στο επίκεντρο των κρουσμάτων και για την ενίσχυση του οποίου οργανώθηκε η συναυλία από το σπίτι της Φωτεινής Δάρρα, στις 5 Απριλίου.

Την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου, η πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για την υποστήριξη των δομών υγείας του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στην οδό Πειραιώς συμπληρώνεται με την παρωθητική, νέα live συναυλία της Φωτεινής Δάρρα. Η εορταστική μουσική εκδήλωση θα μεταδοθεί από τον λογαριασμό της καλλιτέχνιδος στο Facebook, με την επιπλέον χορηγική συνδρομή της εταιρείας στο ΚΥΑΔΑ (η συναυλία την Κυριακή του Πάσχα στις 9 το βράδυ, από το https://www.facebook.com/foteinidarra/ ).

Οι ενέργειες μέσω των διαδικτυακών live συναυλιών της Φωτεινής Δάρρα, για την INTERAMERICAN εντάσσονται στις δύο δέσμες ενεργειών που έχει ολοκληρώσει για τη δημόσια υγεία:

·    

Την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (7 κλίνες, ειδικές για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 5 συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων πνευμονολογικού και καρδιολογικού ελέγχου - και για περιστατικά Covid-19), καθώς και με συμμετοχή στην οικονομική δωρεά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

·    

Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων με υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων, με ενίσχυση των υποδομών υγείας στο κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου, καθώς και με χορηγική υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου.

Στην τρίτη δέσμη ενεργειών, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Απριλίου, η εστίαση της INTERAMERICAN μετατοπίζεται στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και υλοποιείται με την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων της INTERAMERICAN Βοήθειας και με χρήση των οχημάτων της εταιρείας.

 

Η αξία των Συνεργασιών για την INTERAMERICAN

Ήδη, η συνεργασία με τη Φωτεινή Δάρρα έρχεται να προστεθεί στην αξία που δημιουργείται από συμπράξεις της INTERAMERICAN, στο πνεύμα του 17ου Στόχου «Συνεργασίες» του ΟΗΕ για τη βιωσιμότητα (UN 17 Sustainable Development Goals). Συνεργασία λειτούργησε για τη δωρεά των φορητών υπερηχοτομογράφων, με τη Philips Hellas. Ακολούθησε η σύμπραξη με την Autohellas-Hertz για διάθεση οχημάτων σε Δήμους (ΚΕΔΕ), (με σκοπό την υποστήριξη προγράμματος για βοήθεια σε ανήμπορους συνανθρώπους, όπου η εταιρεία διέθεσε 10 οχήματα και προσέφερε την ασφαλιστική κάλυψη για όλα τα χρησιμοποιούμενα οχήματα (150) από τη Autohellas-Hertz.

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τις δομές υγείας του Δήμου Αθηναίων

Σε υλοποίηση της δεύτερης δέσμης πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του σχεδίου της με σπονδυλωτές ενέργειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προχωρεί η INTERAMERICAN. Έχει ολοκληρωθεί, ήδη, η πρώτη δέσμη με συνεισφορά της εταιρείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, η INTERAMERICAN στρέφεται στην υποστήριξη των αναγκών για την υγεία στις τοπικές κοινωνίες και συνεργάζεται γι’ αυτό, σε πρώτη φάση, με τον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος, με έξι δημοτικά ιατρεία και με κοινωνικές δομές, διευρύνει το δημόσιο σύστημα για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, αναλαμβάνοντας σημαντικό φορτίο για τη σχετική εξυπηρέτηση πολιτών στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Η INTERAMERICAN, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων στη διαχείριση των εκτάκτων συνθηκών της συγκυρίας για την υγεία, προσέφερε υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων. Παράλληλα, η εταιρεία θα ενισχύσει χρηματοδοτικά την ανακαίνιση του κοινωνικού φαρμακείου και ιατρείου, που θα  στεγαστούν στο κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35).

Επίσης, η INTERAMERICAN υποστηρίζει του Γιατρούς του Κόσμου που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Λιοσίων.

«Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων αναγνωρίζει και αναδεικνύει τη λειτουργική δυναμική της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, όπου οι δημοτικές υπηρεσίες καθημερινά εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό  συνανθρώπων. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία για τους πολίτες, ειδικότερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Πιστεύω πως η αντιμετώπιση της πανδημίας με συνεργασίες και συμπράξεις μεταξύ του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μας δείχνει πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN. Ο επικεφαλής της εταιρείας επισημαίνει ότι «η INTERAMERICAN, με κορμό των δραστηριοτήτων της την ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας, έχει επιπλέον λόγους να συνεισφέρει στη διαχείριση αυτής της κρίσης».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης υπογραμμίζει σχετικά: «Η συνεισφορά της INTERAMERICAN σε αυτήν την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος μας για να προστατεύσει και να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, δεν είναι απλώς σημαντική. Αποδεικνύει, ταυτόχρονα, ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό ανάχωμα στην κρίση. Δείχνει ότι μπορούμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο ενισχύοντας, κυρίως, τις δομές περίθαλψης στην Αθήνα».

Η συνεισφορά της INTERAMERICAN στο εθνικό σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η INTERAMERICAN, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στη δύσκολη περίσταση της πανδημίας, συσστρατεύεται με μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για την αντιμετώπισή της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συνθέτουν δέσμη τριών αξόνων. Οι ενέργειες της εταιρείας αναπτύσσονται ακολουθώντας τη στρατηγική βιωσιμότητας που η INTERAMERICAN έχει χαράξει και δημοσιοποιεί, απολογιστικά και με δεσμεύσεις, στον τομέα της συνεισφοράς στην κοινωνία. Η εταιρεία προτάσσει τις ανάγκες στον άξονα της δημόσιας υγείας: «Οφείλουμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στη θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας σε αυτή την κρίσιμη φάση, να συνεργαστούμε οι επιχειρήσεις μεταξύ μας και με τον δημόσιο τομέα και να υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη μεγάλη, αξιέπαινη προσπάθεια των ανθρώπων που στελεχώνουν το σύστημα, στον καθημερινό αγώνα τους να περιθάλψουν νοσούντες και να σώσουν ζωές» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.

Ήδη, η εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση και πέρα από την ευθυγράμμισή της με τον ΕΟΔΥ στις λειτουργίες των ιδιόκτητων μονάδων υγείας, προχώρησε σε πρωτοβουλίες υποστήριξης του εθνικού συστήματος υγείας, σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τη διακρίβωση αναγκών. Συγκεκριμένα, έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο δύο δωρεές της INTERAMERICAN, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών σε ιατροτεχνολογικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, με είδη που είναι άμεσα παραδοτέα:

  • Επτά (7) κλίνες ειδικά για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τύπου Hillrom 900 Accela με ζυγό και ειδικό αερόστρωμα και
  • Πέντε (5) συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων Philips Lumifay, με αντίστοιχα tablets, που θα αξιοποιούνται για καρδιολογικό και πνευμονολογικό έλεγχο, αλλά και συγκυριακά για την ανάγκη εκτίμησης περιστατικών σχετικά με την εισαγωγή τους σε Μ.Ε.Θ.

Ειδικότερα για τους υπερηχοτομογράφους, επισημαίνεται η χρηστική αξία τους για το δημόσιο σύστημα υγείας διαχρονικά, ενώ η προσφορά αυτή ανέδειξε και την πολλαπλασιαστική δυναμική της συνεργασίας, με τη συμμετοχή της προμηθεύτριας εταιρείας Philips Hellas κατά τα 2/5 της αξίας των ειδών. Η διοίκηση της INTERAMERICAN, έχοντας υιοθετήσει και τον Στόχο 17 των Sustainable Development Goals (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, επιζητεί ανάλογες συνεργασίες σε κάθε πρωτοβουλία της για την προσέγγιση των SDGs και στην εν λόγω σύμπραξη, βρήκε στη Philips Hellas -την οποία και ευχαριστεί- έναν αξιόπιστο εταίρο κοινής αντίληψης. Στην ίδια λογική των συνεργασιών, η INTERAMERICAN συμμετέχει και στην πρωτοβουλία δωρεάς σημαντικού ποσού του θεσμικού φορέα του κλάδου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προς το Υπουργείο Υγείας.

Η εταιρεία εγγράφει τις ανωτέρω ενέργειες για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας, καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν σε δύο ακόμη άξονες για τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών όσο διαρκέσει η πανδημία, στο οργανωμένο σχέδιο υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ενσωματώσει στην επιχειρησιακή στρατηγική της και υλοποιεί μεθοδικά, εδώ και 15 χρόνια. Ειδικότερα για την παρούσα κρίση η INTERAMERICAN, με κοινό παρονομαστή τον Στόχο 17 των SDGs για τις συνεργασίες, εστιάζει στον Στόχο 3 για την καλή υγεία και τον Στόχο 1 για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Η εταιρεία, σύμφωνα με την εξειδικευμένη μελέτη της ΕΥ (στοιχεία 2018) για το δικό της socio-economic impact, συνεισφέρει αξία στην εθνική οικονομία, την κοινωνία και την απασχόληση της τάξεως των 352 εκατ. ευρώ. Κατά το 2019, το ειδικότερο (επιμέρους) μέγεθος του κοινωνικού προϊόντος, που απέδωσε η INTERAMERICAN, ανήλθε στα 172 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας.

(https://csr.interamerican.gr/)

Η INTERAMERICAN για την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον ρατσισμό

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, στις 21 Μαρτίου, εκπέμπει ακόμη πιο ηχηρά το μήνυμα σε αυτή τη συγκυρία της πανδημίας, που μπορεί να πυροδοτήσει μορφές έκφρασης διακρίσεων απέναντι σε πιο ευπαθείς ή περιθωριοποιημένες, ήδη, ομάδες της κοινωνίας, επισημαίνει ο τομέας Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN. Ο κίνδυνος της ρατσιστικής αντιμετώπισης, συνδεδεμένος με τον κίνδυνο της έκθεσης στον ιό λόγω συνθηκών ζωής αστέγων, προσφύγων και μεταναστών, μοναχικών ηλικιωμένων και παιδιών χωρίς αυτάρκεια και φροντίδα, είναι υπαρκτός. Η εταιρεία, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, εκφράζει το αίσθημα των  εργαζομένων και συνεργατών της, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της ίσης μεταχείρισης των ατόμων που βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η INTERAMERICAN παραμένει σταθερά υποστηρικτική σε συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα ευπαθών ατόμων. Η εταιρεία τονίζει, πολύ περισσότερο υπό τις έκτακτες συνθήκες της εξελισσόμενης παγκόσμιας κρίσης, την αξία της υιοθέτησης από επιχειρήσεις και οργανισμούς των 17 Στόχων Βιωσιμότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Η διάσταση της κοινωνικής ευθύνης είναι αναπόσπαστη από την επιχειρησιακή συνέχεια, σε αυτή τη φάση δοκιμασίας των κοινωνιών και των επιχειρήσεων» επισημαίνεται από την INTERAMERICAN.

Αναγνώριση της INTERAMERICAN για τη στρατηγική Βιωσιμότητας

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη διατήρηση των βασικών κατευθύνσεων κάθε επιχείρησης που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα υπό τις συνθήκες κρίσης, η INTERAMERICAN παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαράξει και υλοποιεί, με υπευθυνότητα έναντι όλων των stakeholders. Η στάση της εταιρείας αναγνωρίζεται και με μετρήσεις αξιολόγησης, όπως έγινε πρόσφατα από το Sustainability Performance Directory, που έχει οργανώσει το Ouality Net Foundation. Η αξιολόγηση εντάσσει την INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 20 επιχειρήσεων: “The Most Sustainable Companies in Greece”, που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του QNF, οι εν λόγω επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την προσέλκυση επενδύσεων και οδηγώντας την αλυσίδα της αξίας τους -ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές και συνεργάτες, πελάτες, ευρύτερη κοινωνία- στον δρόμο της ενίσχυσης της εικόνας του ελληνικού επιχειρείν, διεθνώς. 

Το Sustainability Performance Directory - Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω τεχνολογικής αξιολόγησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων και των επιδόσεων των εταιρειών που προσεγγίζουν ολιστικά τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύει να χαρτογραφήσει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το εργαλείο έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του “The Sustainability Code” της Γερμανίας.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN είναι μεταξύ των ελαχίστων επιχειρηματικών οργανισμών στην Ελλάδα που έχουν προχωρήσει σε μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασής τους. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την EY το 2019 με βάση στοιχεία του 2018, συνεισέφερε στο ΑΕΠ 352 εκατ. ευρώ - αναλυτικά, 221 εκατ. άμεσης προστιθέμενης αξίας, 94 εκατ. έμμεσης και 37 εκατ. επαγόμενης προστιθέμενης αξίας. Η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους ανήλθε στα 114 εκατ. ευρώ, ενώ στην απασχόληση για κάθε θέση εργασίας στην εταιρεία υποστήριξε επιπλέον τρεις θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Η INTERAMERICAN συμβάλλει, άμεσα και έμμεσα, στην προσέγγιση 14 από τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε., συμμετέχοντας και σε σημαντικές πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του 2000. Από το UN Environment Programme Finance Initiative (2006) και τις Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης - PSI (2012) μέχρι το Global Compact (από το 2008 και από το 2019 ιδρυτικό μέλος του Global Compact Network Hellas) και τη συνυπογραφή διακηρύξεων, όπως πέρυσι για το “New Deal for Europe”, αλλά και ως μέλος του CSRHellas, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών πρωτοβουλιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Ελλάδα και διεθνώς.

«Κατάθεση Αλληλεγγύης» της INTERAMERICAN στην Τράπεζα Τροφίμων

Ολοκληρώθηκε η καμπάνια συγκομιδής τροφίμων για την πρώτη συνεργασία της INTERAMERICAN με την Τράπεζα Τροφίμων. Συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στους ανθρώπους της Τράπεζας τρόφιμα μακράς διαρκείας συνολικού βάρους 1,3 τόνων. Συνεχίστηκε, με αυτή τη δράση, το πρόγραμμα «Κατάθεση Αλληλεγγύης» για την υποστήριξη απόρων ατόμων, που η εταιρεία έχει αναπτύξει από τα πρώτα χρόνια της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα μας προμηθεύοντας με βασικά καταναλωτικά αγαθά κοινωνικούς φορείς.

Η σχετική πρωτοβουλία της INTERAMERICAN συνδυάζει την εταιρική συνδρομή με την εθελοντική κινητοποίηση των εργαζομένων στη διοίκηση και των συνεργατών της του δικτύου πωλήσεων, ενισχύοντας την κοινή κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού της για την κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμενοι και συνεργάτες συμμετείχαν στην ενέργεια -όπως και σε αντίστοιχες προηγούμενες- με σημαντική συνεισφορά. H «Κατάθεση Αλληλεγγύης» με τρόφιμα, κατά τα προηγούμενα χρόνια, έχει αποδώσει σημαντική υποστήριξη στη δομή σίτισης του ΚΥΑΔΑ (Δήμος Αθηναίων) και σε τοπικούς κοινωνικούς φορείς στην Περιφέρεια.

Ο σκοπός της Τράπεζας Τροφίμων συνάδει με τον χαρακτήρα και την αποστολή της εταιρείας, αποδίδοντας σε τρεις από τους παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας που η INTERAMERICAN υποστηρίζει (UN Sustainable Development Goals: Στόχος 2 για την αντιμετώπιση της πείνας, Στόχος 3 για καλύτερη υγεία, Στόχος 10 για λιγότερες ανισότητες και Στόχος 17 για συνεργασίες). Το Ίδρυμα, εδώ και 24 χρόνια, δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απόρων ανθρώπων, για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων που, δυστυχώς, είναι πολύ υψηλή, ενώ συνεργάζεται γι’ αυτό τον σκοπό με προγράμματα, συντεχνίες και αναγνωρισμένες για το έργο τους οργανώσεις οι οποίες μοιράζονται αυτή την κοινή ιδέα. Συνεπώς, η σύμπραξη της εταιρείας με την Τράπεζα Τροφίμων, τον πλέον αξιόπιστο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης σχετικών αναγκών, ενισχύει τη δυνατότητα μεγάλου αριθμού πολιτών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης, να προμηθεύονται είδη διατροφής.

Επισημαίνεται ότι σε μελέτη του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2017) αποτυπώνονται στοιχεία που αναδεικνύουν την Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Αιτίες της επιτιστικής ένδειας, όπως η ανεργία, το διαθέσιμο εισόδημα, η φτώχεια, αντιμετωπίζονται με πρακτικές τις οποίες ακολουθούν διεθνώς οι Τράπεζες Τροφίμων των κρατών που συμμετέχουν στη FEBA (Federation Europeenne de Banques Alimentaires), ευρωπαϊκή ομοσπονδία τραπεζών τροφίμων που ιδρύθηκε το 1986.

«Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το βιβλίο», με σταθερή χορηγό την INTERAMERICAN

Το σπουδαίο έργο του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου «Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το βιβλίο» συμπληρώνεται σταδιακά και ήδη, εκδόθηκε πρόσφατα ο τρίτος τόμος του. Το έργο -που θα ολοκληρωθεί με την είσοδο του 2021, έτους πανηγυρικού για η συμπλήρωση δύο αιώνων από την Επανάσταση του 1821 και τη σηματοδότηση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους- έχει τη σταθερή χορηγική υποστήριξη, κατ’ αποκλειστικότητα, της INTERAMERICAN. 

«Είναι σύνδεση που τιμά ιδιαίτερα την εταιρεία και υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της με τον Ελληνικό Πολιτισμό και τα Γράμματα, με την πνευματική κληρονομιά και τις αξίες που νοηματοδοτούν την ταυτότητα και τη συνέχεια του Γένους μας» επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

Στον τρίτο τόμο αυτού του μοναδικού έργου, στο χρονικό πλαίσιο από τα μέσα του 17ου έως τις αρχές του 18ου αιώνα, αποτυπώνονται ποικίλες εκφράσεις του Γένους στη Δύση και την Ανατολή, όπως η ίδρυση στη Βενετία της Σχολής του Θωμά Φλαγγίνη με τους δασκάλους και το επίπεδο διδασκαλίας. Παράλληλα με τη Φλαγγίνειο, παρουσιάζεται η ανάδειξη και άλλων πνευματικών κύκλων, όπως η Ακαδημία των Αβλαβών, ενώ ως προς την εκπαίδευση, συνεχίζεται το χρονικό της Πατριαρχικής Σχολής από την περίοδο που αναλαμβάνει τη σχολαρχία ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και γίνεται λόγος για τους συνεχιστές του.

Μεγάλο τμήμα του βιβλίου καταλαμβάνει η πνευματική και καλλιτεχνική έκφραση και ιδιαίτερα η ελληνική τυπογραφία στις παρίστριες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, κυρίως από την εποχή που Έλληνες αναλαμβάνουν το αξίωμα του οσποδάρου. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιοχές τις υπό οθωμανική κυριαρχία, στη Βλαχία και τη Μολδαβία ασκείται η τυπογραφία από τις αρχές του 16ου αιώνα και η ελληνική από το 1642.

Ακόμη, στο βιβλίο παρουσιάζεται το δίκαιο που επικρατούσε κατά την Τουρκοκρατία, πολιτικό και εκκλησιαστικό, και επισημαίνεται η σχέση του με το βυζαντινό μέσω της αναφοράς στις σχετικές εκδόσεις, όπως είναι η Εξάβιβλος του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου.

Οι δύο προηγηθέντες τόμοι του έργου αναδεικνύουν την εξελικτική πορεία. Στον πρώτο τόμο, ο συγγραφέας πραγματεύεται τις απαρχές της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με τις πνευματικές διαδρομές των Ελλήνων αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), αρχικά από την Ιταλία και στη συνέχεια στον Βορρά - από τον 13ο μέχρι τα μέσα του 16ου  αιώνα. Ο δεύτερος τόμος είναι εστιασμένος στην παραγωγή του ελληνικού έντυπου βιβλίου, από τις αρχές του 16ου μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκδόσεις λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος για τη διαμόρφωση της συνείδησης του Γένους μέχρι τα προεπαναστατικά χρόνια.

Στην αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου με τον 4ο τόμο, ο τομέας των εταιρικών υποθέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN και οι εκδόσεις ΑΤΩΝ, που διευθύνει ο αρχιτέκτων και ιστορικός του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος -στον οποίο οφείλεται το συγγραφικό πόνημα της «Πνευματικής Πορείας του Γένους»- σχεδιάζουν σειρά εκδηλώσεων για την ανάδειξη του περιεχομένου και της εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας του στην ιστορική καμπή του Ελληνισμού από το παρόν στο μέλλον.

Διάκριση πρωτοβουλίας της INTERAMERICAN για τον ρόλο των Γυναικών, στα Hellenic Responsible Business Awards

HINTERAMERICAN, υιοθετώντας στην πράξη τον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Ισότητα των δύο φύλων», αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής, ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων γυναικών στα θέματα της εταιρείας, υποστηρίζοντας πρακτικά τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και της ανάληψη ηγετικού ρόλου από γυναίκες σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Σχετική ήταν και η πρωτοβουλία υπευθυνότητας της εταιρείας που διακρίθηκε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργειών με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας (diversity) και της ενσωμάτωσης (inclusion). Οι έννοιες αυτές αποτελούν για την εταιρεία ισχυρό κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την εγρήγορση και την καινοτομία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Women On Top», οργάνωσε έναν ιδιαίτερο κύκλο θεματικών συναντήσεων αποκλειστικά για γυναίκες. Ο κύκλος άνοιξε το  2019,  στις 8 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας) και αναπτύχθηκε με τέσσερεις εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή μέχρι 30 εργαζομένων γυναικών σε κάθε συνάντηση, ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός διάλογος. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο ομαδικής εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον νέο τρόπο εργασίας που έχει εισαγάγει η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του οργανωτικού μετασχηματισμού της και της πρότασης για ένα ελκυστικό και παρωθητικό εργασιακό περιβάλλον. Φιλοξενήθηκαν, ως ομιλήτριες, γυναίκες με ξεχωριστή πορεία σε τομείς εκτός του επιχειρείν (πολιτισμού - γραμμάτων και τεχνών, αθλητισμού, κοινωφελών δραστηριοτήτων, δημοσιογραφίας), οι οποίες λειτούργησαν δυνητικά ως role models για τις εργαζόμενες που έλαβαν μέρος.

«Στις συναντήσεις που οργανώσαμε, βρέθηκαν κοντά μας γυναίκες δημιουργικές, με ισχυρή προσωπικότητα, όπως η Πολυτίμη Κυριακοπούλου, αρχιτέκτων και οδηγός αγωνιστικής μοτοσικλέτας, η Καρολίνα Μέρμηγκα, νομικός και συγγραφέας, η Λίνα Νικολακοπούλου, ποιήτρια και στιχουργός και η Μάγια Τσόκλη, δημοσιογράφος. Με αφορμή το προσωπικό αφήγημά τους, είχαμε την ευκαιρία μιας πρωτότυπης εμπειρίας, συζητώντας μαζί τους και μεταξύ μας οι εργαζόμενες της εταιρείας για θέματα που μάς απασχολούν και μας προβληματίζουν, μας εμπνέουν και μας ενδυναμώνουν. Ήταν μια άσκηση συναναστροφής και αλληλεπίδρασης για να καταρρίψουμε μύθους, να αμφισβητήσουμε παγιωμένες πεποιθήσεις και στερεότυπα, να δούμε με διαφορετική ματιά τα καθημερινά και συνηθισμένα θέματα και να ενθαρρυνθούμε για νέες αναζητήσεις» παρατηρεί η Χρύσα Ελευθερίου, business developer, που είχε την επιμέλεια του προγράμματος εκ μέρους της εταιρείας.

Εκ μέρους του οργανισμού για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών «WomenOnTop» η Στέλλα Κάσδαγλη, επισημαίνει: «Είναι για εμάς ιδιαίτερη η χαρά να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις όπως η INTERAMERICAN, που έχουν την πρόθεση αλλά και την ουσιαστική θέληση να επενδύσουν σε δράσεις για την προαγωγή της ισότητας, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της εταιρικής δραστηριότητας». Η συνιδρύτρια του «WomenOnTop» τονίζει πωςοι σύγχρονες επιχειρήσεις επηρεάζουν, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του καταναλωτικού κοινού τους, έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και καταλήγει: «Γι’ αυτό κι εμείς, ως WomenOnTop, πιστεύουμε στη δύναμη που έχουν οι εταιρείες να αλλάξουν προς το καλύτερο την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια ζωή μας, μέσα από αποφάσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως αυτή». 

Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτήρισε τη φετινή υποψηφιότητα της INTERAMERICAN στα Hellenic Responsible Business Awards, στα οποία η εταιρεία έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψη για διαφορετικές θεματικές από το μεγάλο εύρος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Ο θεσμός των βραβείων, που οργάνωσε η BoussiasCommunicationsγια πέμπτη συνεχή χρονιά, ανέδειξε τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής των βραβείων, πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιώργο Βερνίκο, στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, τονίστηκε η αναγκαιότητα για την επίτευξη της μείωσης των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνίας μέσω της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, που δεν πρέπει να είναι προσχηματική αλλά σταθερή και ουσιαστική.

Η INTERAMERICAN για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ολοκληρωμένη προληπτική εξέταση μαστού σε Αθηναϊκή Mediclinic και Medifirst

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την αναγνώριση του κορυφαίου ρόλου της για την κοινωνική ευημερία και πρόοδο, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων που σηματοδοτεί ο εορτασμός της Ημέρας, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υποστήριξης της υγείας γυναικών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της πρόληψης παθήσεων του μαστού. Ειδικότερα, η εταιρεία υποστηρίζει μια εκπτωτική προσφορά πακέτου εξετάσεων για τον μαστό, στις ιδιόκτητες υποδομές της για πρωτοβάθμια φροντίδα και συγκεκριμένα στη γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic, στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Μαβίλη) και στο πολυϊατρείο Medifirst των βορείων προαστίων, στο Μαρούσι.

Οι υπηρεσίες των δύο μονάδων υγείας της INTERAMERICAN θα παρέχουν, από την Τρίτη 3 Μαρτίου μέχρι το τέλος του μήνα (31/3), με την προνομιακή τιμή των 70 ευρώ, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από χειρουργό μαστού, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των δύο μονάδων. Το Κέντρο Μαστού, που λειτουργεί στις υποδομές υγείας της εταιρείας, είναι στελεχωμένο με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει διακεκριμένη τεχνογνωσία και κατάρτιση στις παθήσεις μαστού. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής, όπως ιατρικά μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας, υψηλής ευκρίνειας εξοπλισμός στον τομέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια. Στο Κέντρο, εφαρμόζεται η μέθοδος της τριπλής εκτίμησης (triple assessment), που παρέχεται με την προσφορά και αποτελεί την ενδεδειγμένη αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, με ποσοστό σωστής διάγνωσης 97-98%. Η μέθοδος αναπτύχθηκε για να μειωθεί ο κίνδυνος, να επιτυγχάνεται πιο έγκαιρη διάγνωση και να απαλλαχθεί κάθε εξεταζόμενη από άσκοπη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία.  Η πολιτική της INTERAMERICAN για την υγεία, με μοχλό τις ιδιόκτητες υποδομές και το πρωτοποριακό σύστημα υγείας “bewell”, είναι εστιασμένη στην πρόληψη και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης της υγείας.

Επισημαίνεται ότι ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος γυναικείος καρκίνος και αφορά περίπου στο 30% επί του συνόλου των καρκίνων που διαγιγνώσκονται. Σε όλη την Ευρώπη, οι γυναίκες που νοσούν από κακοήθη όγκο του μαστού υπολογίζονται σε 500.000 περίπου. Στη χώρα μας, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού ετησίως υπολογίζεται περί τις 5.000, με την επισήμανση ότι ο σωστός προληπτικός έλεγχος εξασφαλίζει την επιβίωση στο 95,3% των περιπτώσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εκτίμηση ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έως το 2030 η δεκαετής επιβίωση των ασθενών αναμένεται να φθάσει στο 100%.

Κλήσεις για τον προγραμματισμό των εξετάσεων μαστού με την εκπτωτική προσφορά, η Αθηναϊκή Mediclinic δέχεται στην τηλεφωνική γραμμή 210 6475000 και το Medifirst στο Μαρούσι, στη γραμμή 211 1054900.

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει το Live Without Bullying

Την εκστρατεία για την αντιμετώπιση του bullying, με μήνυμα «Κάνουμε Ντρίμπλα στον Εκφοβισμό #5» υποστηρίζει η INTERAMERICAN, συμμετέχοντας χορηγικά για πρώτη φορά σε ενέργεια του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ). Συγκεκριμένα, το ΚΜΟΠ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, συνεργάζονται για την οργάνωση του μεγαλύτερου φιλικού αγώνα καλαθοσφαίρισης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της εκστρατείας. Στον αγώνα θα συναντηθούν βετεράνοι καλαθοσφαιριστές της  Ελλάδος και της Barcelona. Η εκδήλωση, που προσδοκάται να έχει επικοινωνιακά σημαντική επίδραση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 9:30 π.μ., στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΣΕΦ, του Δήμου Πειραιά, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. 

Αφορμή για την εκδήλωση αποτελεί η Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτίου), που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Πριν την έναρξη του αγώνα μαθητές, συνοδοί εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινό, θα ενημερωθούν για το φαινόμενο καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή μαθητών και των συνοδών τους, από 80 περίπου σχολεία της Αττικής. Κατά τα τρία τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, τέσσερεις δράσεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, για να διαδοθεί ηχηρά η ιδέα της αλληλεγγύης προς τα θύματα του bullying και της ψυχικής ενδυνάμωσης των παιδιών κατά του φαινομένου.

Η INTERAMERICAN, με πολυετή δραστηριότητα για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, ακολουθεί σταθερά από το 2008 τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που περιλαμβάνουν και την υπεράσπιση των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αρχές 1 & 2). Η εν λόγω πρωτοβουλία της εταιρείας εγγράφεται στον σχεδιασμό της για πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας. Κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, που οργανώθηκε για την παρουσίαση του φετινού αγώνα, η INTERAMERICAN τιμήθηκε από το ΚΜΟΠ για την υποστηρικτική συνδρομή της στη φετινή εκστρατεία.

Το πρόγραμμα Live Without Bullying αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα παιδιά 10 έως 18 ετών και ενήλικοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, που επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ανώνυμα και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το πρόγραμμα Live Without Bullying αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Βʼ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π.&Α. Κυριακού και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable-ΕνΔυναμώνω». Από τον Μάρτιο του 2016, το ΚΜΟΠ αποτελεί συνεργαζόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας για θέματα εκφοβισμού, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 έχει άδεια πρόσβασης σε σχολεία για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.