Από συνεργαζόμενους Φορείς και Επιχειρήσεις

Από συνεργαζόμενους Φορείς και Επιχειρήσεις

Γιάννος Γραμματίδης
Γιάννος Γραμματίδης
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

“Μελετώντας τον Απολογισμό Κοινωνικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN ομολογώ ότι εντυπωσιάσθηκα από τον όγκο, την ποικιλία και την ποιότητα των πράξεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναφέρονται σε αυτόν. Είναι συγκινητικό ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα δηλώνει παρούσα στην εθνική μάχη για το ξεπέρασμα της βαθειάς οικονομικής κρίσης πού μαστίζει τη χώρα μέσα από πράξεις που στοχεύουν τόσο στην στήριξη της κοινωνίας όσο και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για αειφόρο ανάπτυξη. Η Εταιρεία επιστρέφει πίσω στην κοινωνία μέρος του πλούτου πού δημιουργεί εντίμως χάρις στην επιχειρηματικότητα, μέσα από προγράμματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων των πολιτών, στήριξης των ασθενεστέρων τάξεων του πληθυσμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Επίσης, η INTERAMERICAN στηρίζει αποφασιστικά το έργο του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μιάς ομάδας εθελοντών επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών που έχουν ως στόχο να διαμορφώνουν προτάσεις οικονομικής πολιτικής και δημόσιας διακυβέρνησης οι οποίες να βελτιώνουν το οικονομικό περιβάλλον και παράλληλα, να βοηθούν στον ορθολογικότερο τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Βασικό όραμα του Ινστιτούτου είναι μία Ελλάδα σύγχρονη, ανταγωνιστική, αξιόπιστη και σεβαστή στη διεθνή κοινότητα, βασισμένη στις δικές της δυνάμεις και στο προικισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Εκφράζω σήμερα μέσα από αυτή τη σύντομη δήλωση την βαθειά μου ευγνωμοσύνη στην INTERAMERICAN, στον Πρόεδρό της και στους ανθρώπους της, πού συμμερίζονται το ίδιο όραμα και μας βοηθούν στην υλοποίησή του”.

Αθανάσιος Ρούλιας
Αθανάσιος Ρούλιας
Γενικός Διευθυντής & Μέλος Δ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)

“Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) υποστηρίζει σε σταθερή βάση κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων -και δη των μελών της- καθώς και ανάδειξης της Ε.Κ.Ε. ως βασικού πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η INTERAMERICAN, νομικό μέλος της Ε.Ε.Δ.Ε. επί 30 περίπου χρόνια, αποτελεί στον τομέα αυτό παράδειγμα προς μίμηση. Όταν μια εταιρεία δημιουργεί ειδική Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και βραβεύεται για τον σχετικό Απολογισμό που εκδίδει, αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Καταδεικνύεται ότι, όντως, η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την INTERAMERICAN ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία, έχοντας ενσωματώσει την κοινωνική υπευθυνότητα στη λειτουργική της δομή, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η προσφορά και η ανταπόδοση στην κοινωνία αποτελούν βασικό άξονα δράσης της, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Διαβάζοντας τον Απολογισμό της INTERAMERICAN, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως η εταιρική στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας συμβάλλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων στην Εταιρεία, στην ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας και του δεσμού των εργαζομένων με αυτή, αλλά και στη δημιουργία θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και συνεισφέρει στην επιστροφή της χώρας μας σε αναπτυξιακή τροχιά. Για τον λόγο αυτόν, θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση, τους μετόχους και τους εργαζομένους της Εταιρείας για το έργο τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η Ε.Ε.Δ.Ε. έχει αναδείξει τον Γιώργο Κώτσαλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου INTERAMERICAN, ως Manager of the Year 2011”.

Νίκος Μυρτάκης
Νίκος Μυρτάκης
Αντιπρόεδρος, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

“Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα συνεργάζεται με την INTERAMERICAN στον τομέα της υγείας, διαθέτοντας την κάρτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που είναι σχεδιασμένη ειδικά για τους πελάτες της Τράπεζας, αλλά και παρέχοντας το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας στους εργαζομένους της Τράπεζας. Και στις δύο περιπτώσεις, το όφελος για τους αποδέκτες των προϊόντων -πελάτες και εργαζομένους της Τράπεζας- είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, με πολύ προσιτό κόστος, αποκτούν σημαντικές εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων στις δαπάνες υγείας. Πέραν του αμοιβαίου οφέλους, η γόνιμη συνεργασία μας με την Εταιρεία χαρακτηρίζεται από την υπευθυνότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά των στελεχών της, αλλά και την ταχύτητα και ποιότητα της εξυπηρέτησης, την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργαζομένων μερών. Γενικότερα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι πρωτοβουλίες προστιθέμενης αξίας, κοινωνικής συνεισφοράς, εθελοντισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, υποστήριξης των νέων κ.λπ. της INTERAMERICAN είναι αξιοσημείωτες. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι το σύστημα αξιών και δράσεων. Έχω αντιληφθεί ότι το ενστερνίζονται όλα τα στελέχη της Εταιρείας, είναι πολυεπίπεδο και κυρίως, διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς, προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες και καλύπτοντας όλο και περισσότερους τομείς που συνθέτουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης”.