Από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERAMERICAN

Από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERAMERICAN

Ανδρέας Παναγιώτου
Ανδρέας Παναγιώτου
Διευθυντής Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN

“Με την προ τετραετίας σύσταση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) για τους εργαζομένους της, η INTERAMERICAN δημιούργησε ένα case study πολύ χρήσιμο για επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να αναπτύξουν τη σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό τους. Πρόκειται για το πρώτο και ταυτόχρονα μοναδικό μέχρι σήμερα Τ.Ε.Α. που δημιουργήθηκε στη χώρα μας από ασφαλιστική εταιρεία. Με την προσφορά αυτού του «οχήματος» από την INTERAMERICAN στους ανθρώπους της, αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των εργαζομένων με προσωπικές εισφορές, κάτι που δείχνει ότι το Προσωπικό της Εταιρείας μεριμνά από το παρόν για την συνταξιοδότηση. Η αύξηση της προσωπικής αποταμίευσης, μαζί με τις υψηλές εργοδοτικές εισφορές, θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των εργαζομένων και στην αποτελεσματικότερη προστασία του βιοτικού επιπέδου τους μετά το πέρας του εργασιακού βίου. Τούτο σημαίνει άλλη μία σημαντική ενέργεια κοινωνικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN στον πολύ ευαίσθητο χώρο της εργασίας και της μέριμνας για τους ανθρώπινους πόρους. Στα οφέλη, θα πρέπει να προστεθεί το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, αφού τα Τ.Ε.Α. δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον, ενώ είναι ουσιαστικά ενεργή η συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων και λειτουργίας του Ταμείου, γεγονός που ισχυροποιεί τους δεσμούς τους με την Εταιρεία. Κατά συνέπεια, είναι άμεσο το αποτέλεσμα στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και στη διατήρηση εργασιακής ειρήνης, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας”.