Από τις Επαγγελματικές Οργανώσεις

Από τις Επαγγελματικές Οργανώσεις

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (E.E.A.)

“Μελετώντας τον Απολογισμό της INTERAMERICAN, διαπιστώνουμε ότι οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που έχει αναπτύξει η Εταιρεία είναι σημαντικές και καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον ωθεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν πρωτοβουλίες για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητες τους κοινωνικές και φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και η INTERAMERICAN είναι από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα που ακολούθησαν αυτή την πολιτική. Όσον αφορά στο πεδίο αγοράς που καλύπτει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πράγματι, επιλογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών όλων των δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πρακτικών πράσινης επιχειρηματικότητας στη λειτουργία τους, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για λογαριασμό τους, στη βελτίωση του επιχειρηματικού τους προφίλ, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών τους, καθώς επίσης στη δημιουργία βελτιωμένων σχέσεων μεταξύ του Προσωπικού τους και της κοινωνίας. Το Ε.Ε.Α., κατανοώντας την σημασία της προώθησης του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα μέλη του όπως επίσης και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν αυτά ποικιλοτρόπως με την υιοθεσία πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πράσινης επιχειρηματικότητας στην καθημερινή τους λειτουργία, δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή τον τελευταίο χρόνο με συγκεκριμένες δράσεις. Εύχομαι την προσπάθεια της INTERAMERICAN να ακολουθήσουν πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο από τον χώρο της ασφάλισης αλλά και από τους άλλους κλάδους”.

Γιώργος Καραβίας
Γιώργος Καραβίας
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.)

“Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει η INTERAMERICAN την κοινωνική υπευθυνότητα στην πράξη. Είναι γενικά παραδεκτό στην ασφαλιστική αγορά ότι, και στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρεία έχει προηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια ανοίγοντας μία νέα διάσταση στις πρακτικές του κλάδου μας, όχι με περιστασιακές ενέργειες όπως αυτές που γίνονται εύκολα υπό το πρόσχημα της Ε.Κ.Ε για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, αλλά με σοβαρό και πολυσύνθετο σχέδιο και πρόγραμμα, που προϋποθέτει όραμα και οργάνωση. H INTERAMERICAN δείχνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η υπευθυνότητα στην ασφαλιστική αγορά δεν πρέπει να περιορίζεται στο σωστό προϊόν. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την διανομή και τους διαμεσολαβούντες, τη διαφάνεια, τη σχέση αμοιβαίου οφέλους με όλους τους συνεργάτες, ενώ σέβεται του θεσμικούς φορείς. Ο Σύνδεσμος των Μεσιτών έχει εισπράξει κατ’ επανάληψη το έμπρακτο ενδιαφέρον της Εταιρείας και την υποστηριξή της. Παρατηρώ ότι δεν είναι μόνο ο Σ.Ε.Μ.Α., αλλά και πολλοί άλλοι φορείς στην ίδια ευχάριστη θέση, ενώ και στην ευρύτερη κοινωνία η Εταιρεία προσφέρει με πολλούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακή η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων από την INTERAMERICAN, όπως πληροφορούμαι από τον ετήσιο Απολογισμό της καθώς και από τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Πιστεύω ότι για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, όσον αφορά στην υπευθυνότητα, η INTERAMERICAN έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό πρότυπο που αξίζει να το μιμηθούν, έστω μερικώς και στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν, οι άλλες εταιρείες”.

Ελένη Γρυπάρη
Ελένη Γρυπάρη
Πρόεδρος (2013) του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (Ε.Α.Δ.Ε.)

“Η Ε.Κ.Ε. είναι η νέα πρόταση για ένα νέο τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας. Η σημασία της αναγνωρίζεται τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Διεθνώς, η Ε.Κ.Ε. πρωταγωνιστεί στην μοντέρνα οικονομία και αναδεικνύεται ως μία σημαντική πολιτική στάση. Η πάντοτε πρωτοπόρος INTERAMERICAN, πέρα από την επιχειρηματική δράση της, πραγματοποιεί ενέργειες που δεν έχουν ως άμεσο στόχο το κέρδος, αλλά τη συμβολή στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων, με την επιστροφή στην κοινωνία μέρους των κερδών της. Οι πολίτες καταναλωτές ζητούν από τις επιχειρήσεις μία πιο υπεύθυνη, κοινωνικά, συμπεριφορά. Συγχρόνως, η κοινωνική ευθύνη σημαίνει και ανταγωνιστικότητα, γιατί η καλύτερα ενημερωμένη αγορά αξιολογεί πιο σωστά τις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση και αναλόγως εμπιστεύεται να αγοράσει ή να επενδύσει. Η INTERAMERICAN έχει χαράξει το μονοπάτι για να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εταιρική κοινωνική παιδεία που οδηγεί στην εταιρική κοινωνική συνείδηση”.