Πρόσβαση στον Απολογισμό

Πρόσβαση στον Απολογισμό

Η INTERAMERICAN έχει στραφεί, σταδιακά, προς την ψηφιακή διανομή του Απολογισμού της, περιορίζοντας έτσι τη δαπάνη εκτύπωσης και τις συνέπειες χρήσης υλών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και διευρύνοντας, ταυτόχρονα, το φάσμα των δυνητικών αναγνωστών. Ο Απολογισμός Ε.Κ.Ε. διατίθεται σε μορφή εντύπου μεγέθους Α4, σε ψηφιακή μορφή (cd, usb), καθώς και μέσω του App Store. Η Εταιρεία πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά ως η πρώτη ελληνική -και από τις λίγες σε διεθνές επίπεδο- που διαθέτει τον Απολογισμό με αυτή την εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλους τους Απολογισμούς της (από το έτος 2008). Η εφαρμογή μέσω του App Store της Apple ως universal iOS, είναι συμβατή με συσκευές iPhone, iPad, iPad mini, καθώς και iPod touch. Ο χρήστης μπορεί να την εγκαταστήσει είτε μέσω του link (https://itunes.apple.com/us/app/interamerican-csr-report/id619250973 ?ls=1&mt=8) είτε ανοίγοντάς την στη συσκευή του και κάνοντας αναζήτηση με τις λέξεις κλειδιά “interamerican csr” ή “interamerican report”. Παρέχεται σειρά δυνατοτήτων, όπως εύκολη πλοήγηση σε κάθε έκδοση μέσω thumbnails ή του πίνακα περιεχομένων, προσθήκη σελιδοδεικτών, διαμοιρασμός σε Facebook και Τwitter κ.ά.