Η Φιλοσοφία μας

Η Φιλοσοφία μας

ΌΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΞΙΕΣ

Το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες της INTERAMERICAN συνθέτουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής φιλοσοφίας του Οργανισμού, αποτυπώνοντας την ηγετική θέση, την εστίαση στον πελάτη και την έμπρακτη Εταιρική Υπευθυνότητα.

Θεμελιώδη στοιχεία αναφοράς για τον στρατηγικό σχεδιασμό της INTERAMERICAN αποτελούν:

 • η οικονομική ισχύς και φερεγγυότητα,
 • οι ανθρώπινοι πόροι,
 • οι υποδομές,
 • η συνεχής αναζήτηση για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες,
 • η ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες των πολιτών με ουσιαστικές καλύψεις και προσιτές λύσεις,
 • η συνεχής αξιοποίηση της εξελισσόμενης ψηφιακής τεχνολογίας.

Όραμα της INTERAMERICAN είναι να αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό Οργανισμό στην ελληνική αγορά που διευρύνει τα παραδοσιακά όρια της ασφάλισης μέσω οικοσυστημάτων υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των πελατών και δημιουργώντας συναισθήματα υπερηφάνειας στους εργαζομένους και συνεργάτες.

Αποστολή της INTERAMERICANαποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των Ενδιαφερομένων Μερών, με δημιουργία και προσφορά σημαντικής αξίας:

 • στους ΠΕΛΑΤΕΣ, παρέχοντας σε αυτούς ασφαλιστικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, υπηρεσίες Υγείας και Προσωπικής Βοήθειας υψηλής αξίας, επαγγελματική καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση, που να υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους,
 • στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, υιοθετώντας και καλλιεργώντας μία αντίληψη προσανατολισμένη στη φροντίδα του πελάτη, τη δημιουργικότητα και την επίτευξη υψηλής απόδοσης, στοιχεία για τα οποία οι εργαζόμενοι και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι ανταμείβονται σύμφωνα με την παραγόμενη αξία,
 • στους ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ως μία κερδοφόρος και οικονομικά ισχυρή Εταιρεία, η οποία χρηματοδοτεί αυτόνομα την ανάπτυξή της, προσφέροντάς τους παράλληλα και μακροπρόθεσμα σημαντική αξία,
 • στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ, συνεισφέροντας έμπρακτα στην αντιμετώπιση αναγκών του κοινωνικού συνόλου με την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, με την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για τη διαχείριση κινδύνων και την προσφορά φροντίδας για την υγεία, παράλληλα με τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Αξίες της INTERAMERICAN αποτελούν επιλογή των εργαζομένων και είναι, κατά προτεραιότητα, οι εξής:

 • Ακεραιότητα
 • Καινοτομία
 • Σεβασμός
 • Ομαδικότητα           
 • Υπευθυνότητα