Οικονομικά Στοιχεία

INTERAMERICAN

Οικονομικά ισχυρή
και φερέγγυα

  • Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 347,2 εκ. ευρώ (στοιχεία 2017)
  • Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Solvency II και εφαρμόζει Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο στην Εταιρία Ζημιών
  • Το 94,3% του Χαρτοφυλακίου είναι επενδεδυμένο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (κυρίως ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις)
  • Το 90,7% του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος (ομόλογα και καταθέσεις) είναι τοποθετημένο σε ΑΑΑ, ΑΑ, Α χρεόγραφα ισχυρών οικονομικά κρατών (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, κ.λπ.)
  • Υγιής και ισχυρός ισολογισμός
  • Υψηλός δείκτης φερεγγυότητας, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 

Αξιοπιστία και προσφορά στους πελάτες μας

Το 2017 το ύψος των αποζημιώσεων και των πληρωμών έφθασε τα 213,8 εκ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα:  https://bit.ly/2qzLjaM