Τα νέα μας

Τα νέα εταιρικής υπευθυνότητας

Αναγνώριση της INTERAMERICAN για τη στρατηγική Βιωσιμότητας

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη διατήρηση των βασικών κατευθύνσεων κάθε επιχείρησης που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα υπό τις συνθήκες κρίσης, η INTERAMERICAN παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει χαράξει και υλοποιεί, με υπευθυνότητα έναντι όλων των stakeholders. Η στάση της εταιρείας αναγνωρίζεται και με μετρήσεις αξιολόγησης, όπως έγινε πρόσφατα από το Sustainability Performance Directory, που έχει οργανώσει το Ouality Net Foundation. Η αξιολόγηση εντάσσει την INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 20 επιχειρήσεων: “The Most Sustainable Companies in Greece”, που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του QNF, οι εν λόγω επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την προσέλκυση επενδύσεων και οδηγώντας την αλυσίδα της αξίας τους -ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές και συνεργάτες, πελάτες, ευρύτερη κοινωνία- στον δρόμο της ενίσχυσης της εικόνας του ελληνικού επιχειρείν, διεθνώς. 

Το Sustainability Performance Directory - Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω τεχνολογικής αξιολόγησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων και των επιδόσεων των εταιρειών που προσεγγίζουν ολιστικά τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύει να χαρτογραφήσει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το εργαλείο έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του “The Sustainability Code” της Γερμανίας.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN είναι μεταξύ των ελαχίστων επιχειρηματικών οργανισμών στην Ελλάδα που έχουν προχωρήσει σε μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασής τους. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την EY το 2019 με βάση στοιχεία του 2018, συνεισέφερε στο ΑΕΠ 352 εκατ. ευρώ - αναλυτικά, 221 εκατ. άμεσης προστιθέμενης αξίας, 94 εκατ. έμμεσης και 37 εκατ. επαγόμενης προστιθέμενης αξίας. Η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους ανήλθε στα 114 εκατ. ευρώ, ενώ στην απασχόληση για κάθε θέση εργασίας στην εταιρεία υποστήριξε επιπλέον τρεις θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Η INTERAMERICAN συμβάλλει, άμεσα και έμμεσα, στην προσέγγιση 14 από τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε., συμμετέχοντας και σε σημαντικές πρωτοβουλίες από τη δεκαετία του 2000. Από το UN Environment Programme Finance Initiative (2006) και τις Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης - PSI (2012) μέχρι το Global Compact (από το 2008 και από το 2019 ιδρυτικό μέλος του Global Compact Network Hellas) και τη συνυπογραφή διακηρύξεων, όπως πέρυσι για το “New Deal for Europe”, αλλά και ως μέλος του CSRHellas, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών πρωτοβουλιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Ελλάδα και διεθνώς.

«Κατάθεση Αλληλεγγύης» της INTERAMERICAN στην Τράπεζα Τροφίμων

Ολοκληρώθηκε η καμπάνια συγκομιδής τροφίμων για την πρώτη συνεργασία της INTERAMERICAN με την Τράπεζα Τροφίμων. Συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στους ανθρώπους της Τράπεζας τρόφιμα μακράς διαρκείας συνολικού βάρους 1,3 τόνων. Συνεχίστηκε, με αυτή τη δράση, το πρόγραμμα «Κατάθεση Αλληλεγγύης» για την υποστήριξη απόρων ατόμων, που η εταιρεία έχει αναπτύξει από τα πρώτα χρόνια της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη χώρα μας προμηθεύοντας με βασικά καταναλωτικά αγαθά κοινωνικούς φορείς.

Η σχετική πρωτοβουλία της INTERAMERICAN συνδυάζει την εταιρική συνδρομή με την εθελοντική κινητοποίηση των εργαζομένων στη διοίκηση και των συνεργατών της του δικτύου πωλήσεων, ενισχύοντας την κοινή κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού της για την κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμενοι και συνεργάτες συμμετείχαν στην ενέργεια -όπως και σε αντίστοιχες προηγούμενες- με σημαντική συνεισφορά. H «Κατάθεση Αλληλεγγύης» με τρόφιμα, κατά τα προηγούμενα χρόνια, έχει αποδώσει σημαντική υποστήριξη στη δομή σίτισης του ΚΥΑΔΑ (Δήμος Αθηναίων) και σε τοπικούς κοινωνικούς φορείς στην Περιφέρεια.

Ο σκοπός της Τράπεζας Τροφίμων συνάδει με τον χαρακτήρα και την αποστολή της εταιρείας, αποδίδοντας σε τρεις από τους παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας που η INTERAMERICAN υποστηρίζει (UN Sustainable Development Goals: Στόχος 2 για την αντιμετώπιση της πείνας, Στόχος 3 για καλύτερη υγεία, Στόχος 10 για λιγότερες ανισότητες και Στόχος 17 για συνεργασίες). Το Ίδρυμα, εδώ και 24 χρόνια, δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απόρων ανθρώπων, για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων που, δυστυχώς, είναι πολύ υψηλή, ενώ συνεργάζεται γι’ αυτό τον σκοπό με προγράμματα, συντεχνίες και αναγνωρισμένες για το έργο τους οργανώσεις οι οποίες μοιράζονται αυτή την κοινή ιδέα. Συνεπώς, η σύμπραξη της εταιρείας με την Τράπεζα Τροφίμων, τον πλέον αξιόπιστο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης σχετικών αναγκών, ενισχύει τη δυνατότητα μεγάλου αριθμού πολιτών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης, να προμηθεύονται είδη διατροφής.

Επισημαίνεται ότι σε μελέτη του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2017) αποτυπώνονται στοιχεία που αναδεικνύουν την Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Αιτίες της επιτιστικής ένδειας, όπως η ανεργία, το διαθέσιμο εισόδημα, η φτώχεια, αντιμετωπίζονται με πρακτικές τις οποίες ακολουθούν διεθνώς οι Τράπεζες Τροφίμων των κρατών που συμμετέχουν στη FEBA (Federation Europeenne de Banques Alimentaires), ευρωπαϊκή ομοσπονδία τραπεζών τροφίμων που ιδρύθηκε το 1986.

«Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το βιβλίο», με σταθερή χορηγό την INTERAMERICAN

Το σπουδαίο έργο του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου «Η Πνευματική Πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το βιβλίο» συμπληρώνεται σταδιακά και ήδη, εκδόθηκε πρόσφατα ο τρίτος τόμος του. Το έργο -που θα ολοκληρωθεί με την είσοδο του 2021, έτους πανηγυρικού για η συμπλήρωση δύο αιώνων από την Επανάσταση του 1821 και τη σηματοδότηση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους- έχει τη σταθερή χορηγική υποστήριξη, κατ’ αποκλειστικότητα, της INTERAMERICAN. 

«Είναι σύνδεση που τιμά ιδιαίτερα την εταιρεία και υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της με τον Ελληνικό Πολιτισμό και τα Γράμματα, με την πνευματική κληρονομιά και τις αξίες που νοηματοδοτούν την ταυτότητα και τη συνέχεια του Γένους μας» επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

Στον τρίτο τόμο αυτού του μοναδικού έργου, στο χρονικό πλαίσιο από τα μέσα του 17ου έως τις αρχές του 18ου αιώνα, αποτυπώνονται ποικίλες εκφράσεις του Γένους στη Δύση και την Ανατολή, όπως η ίδρυση στη Βενετία της Σχολής του Θωμά Φλαγγίνη με τους δασκάλους και το επίπεδο διδασκαλίας. Παράλληλα με τη Φλαγγίνειο, παρουσιάζεται η ανάδειξη και άλλων πνευματικών κύκλων, όπως η Ακαδημία των Αβλαβών, ενώ ως προς την εκπαίδευση, συνεχίζεται το χρονικό της Πατριαρχικής Σχολής από την περίοδο που αναλαμβάνει τη σχολαρχία ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και γίνεται λόγος για τους συνεχιστές του.

Μεγάλο τμήμα του βιβλίου καταλαμβάνει η πνευματική και καλλιτεχνική έκφραση και ιδιαίτερα η ελληνική τυπογραφία στις παρίστριες ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, κυρίως από την εποχή που Έλληνες αναλαμβάνουν το αξίωμα του οσποδάρου. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιοχές τις υπό οθωμανική κυριαρχία, στη Βλαχία και τη Μολδαβία ασκείται η τυπογραφία από τις αρχές του 16ου αιώνα και η ελληνική από το 1642.

Ακόμη, στο βιβλίο παρουσιάζεται το δίκαιο που επικρατούσε κατά την Τουρκοκρατία, πολιτικό και εκκλησιαστικό, και επισημαίνεται η σχέση του με το βυζαντινό μέσω της αναφοράς στις σχετικές εκδόσεις, όπως είναι η Εξάβιβλος του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου.

Οι δύο προηγηθέντες τόμοι του έργου αναδεικνύουν την εξελικτική πορεία. Στον πρώτο τόμο, ο συγγραφέας πραγματεύεται τις απαρχές της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με τις πνευματικές διαδρομές των Ελλήνων αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), αρχικά από την Ιταλία και στη συνέχεια στον Βορρά - από τον 13ο μέχρι τα μέσα του 16ου  αιώνα. Ο δεύτερος τόμος είναι εστιασμένος στην παραγωγή του ελληνικού έντυπου βιβλίου, από τις αρχές του 16ου μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκδόσεις λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος για τη διαμόρφωση της συνείδησης του Γένους μέχρι τα προεπαναστατικά χρόνια.

Στην αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου με τον 4ο τόμο, ο τομέας των εταιρικών υποθέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN και οι εκδόσεις ΑΤΩΝ, που διευθύνει ο αρχιτέκτων και ιστορικός του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος -στον οποίο οφείλεται το συγγραφικό πόνημα της «Πνευματικής Πορείας του Γένους»- σχεδιάζουν σειρά εκδηλώσεων για την ανάδειξη του περιεχομένου και της εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας του στην ιστορική καμπή του Ελληνισμού από το παρόν στο μέλλον.

Διάκριση πρωτοβουλίας της INTERAMERICAN για τον ρόλο των Γυναικών, στα Hellenic Responsible Business Awards

HINTERAMERICAN, υιοθετώντας στην πράξη τον 5ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Ισότητα των δύο φύλων», αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής, ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων γυναικών στα θέματα της εταιρείας, υποστηρίζοντας πρακτικά τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και της ανάληψη ηγετικού ρόλου από γυναίκες σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Σχετική ήταν και η πρωτοβουλία υπευθυνότητας της εταιρείας που διακρίθηκε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργειών με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας (diversity) και της ενσωμάτωσης (inclusion). Οι έννοιες αυτές αποτελούν για την εταιρεία ισχυρό κεφάλαιο ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την εγρήγορση και την καινοτομία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα η INTERAMERICAN, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Women On Top», οργάνωσε έναν ιδιαίτερο κύκλο θεματικών συναντήσεων αποκλειστικά για γυναίκες. Ο κύκλος άνοιξε το  2019,  στις 8 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας) και αναπτύχθηκε με τέσσερεις εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή μέχρι 30 εργαζομένων γυναικών σε κάθε συνάντηση, ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός διάλογος. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν ιδιαίτερο χώρο ομαδικής εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον νέο τρόπο εργασίας που έχει εισαγάγει η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του οργανωτικού μετασχηματισμού της και της πρότασης για ένα ελκυστικό και παρωθητικό εργασιακό περιβάλλον. Φιλοξενήθηκαν, ως ομιλήτριες, γυναίκες με ξεχωριστή πορεία σε τομείς εκτός του επιχειρείν (πολιτισμού - γραμμάτων και τεχνών, αθλητισμού, κοινωφελών δραστηριοτήτων, δημοσιογραφίας), οι οποίες λειτούργησαν δυνητικά ως role models για τις εργαζόμενες που έλαβαν μέρος.

«Στις συναντήσεις που οργανώσαμε, βρέθηκαν κοντά μας γυναίκες δημιουργικές, με ισχυρή προσωπικότητα, όπως η Πολυτίμη Κυριακοπούλου, αρχιτέκτων και οδηγός αγωνιστικής μοτοσικλέτας, η Καρολίνα Μέρμηγκα, νομικός και συγγραφέας, η Λίνα Νικολακοπούλου, ποιήτρια και στιχουργός και η Μάγια Τσόκλη, δημοσιογράφος. Με αφορμή το προσωπικό αφήγημά τους, είχαμε την ευκαιρία μιας πρωτότυπης εμπειρίας, συζητώντας μαζί τους και μεταξύ μας οι εργαζόμενες της εταιρείας για θέματα που μάς απασχολούν και μας προβληματίζουν, μας εμπνέουν και μας ενδυναμώνουν. Ήταν μια άσκηση συναναστροφής και αλληλεπίδρασης για να καταρρίψουμε μύθους, να αμφισβητήσουμε παγιωμένες πεποιθήσεις και στερεότυπα, να δούμε με διαφορετική ματιά τα καθημερινά και συνηθισμένα θέματα και να ενθαρρυνθούμε για νέες αναζητήσεις» παρατηρεί η Χρύσα Ελευθερίου, business developer, που είχε την επιμέλεια του προγράμματος εκ μέρους της εταιρείας.

Εκ μέρους του οργανισμού για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών «WomenOnTop» η Στέλλα Κάσδαγλη, επισημαίνει: «Είναι για εμάς ιδιαίτερη η χαρά να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις όπως η INTERAMERICAN, που έχουν την πρόθεση αλλά και την ουσιαστική θέληση να επενδύσουν σε δράσεις για την προαγωγή της ισότητας, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της εταιρικής δραστηριότητας». Η συνιδρύτρια του «WomenOnTop» τονίζει πωςοι σύγχρονες επιχειρήσεις επηρεάζουν, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του καταναλωτικού κοινού τους, έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και καταλήγει: «Γι’ αυτό κι εμείς, ως WomenOnTop, πιστεύουμε στη δύναμη που έχουν οι εταιρείες να αλλάξουν προς το καλύτερο την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια ζωή μας, μέσα από αποφάσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως αυτή». 

Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτήρισε τη φετινή υποψηφιότητα της INTERAMERICAN στα Hellenic Responsible Business Awards, στα οποία η εταιρεία έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψη για διαφορετικές θεματικές από το μεγάλο εύρος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Ο θεσμός των βραβείων, που οργάνωσε η BoussiasCommunicationsγια πέμπτη συνεχή χρονιά, ανέδειξε τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής των βραβείων, πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιώργο Βερνίκο, στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, τονίστηκε η αναγκαιότητα για την επίτευξη της μείωσης των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνίας μέσω της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, που δεν πρέπει να είναι προσχηματική αλλά σταθερή και ουσιαστική.

Η INTERAMERICAN για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ολοκληρωμένη προληπτική εξέταση μαστού σε Αθηναϊκή Mediclinic και Medifirst

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την αναγνώριση του κορυφαίου ρόλου της για την κοινωνική ευημερία και πρόοδο, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων που σηματοδοτεί ο εορτασμός της Ημέρας, η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την πρωτοβουλία υποστήριξης της υγείας γυναικών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της πρόληψης παθήσεων του μαστού. Ειδικότερα, η εταιρεία υποστηρίζει μια εκπτωτική προσφορά πακέτου εξετάσεων για τον μαστό, στις ιδιόκτητες υποδομές της για πρωτοβάθμια φροντίδα και συγκεκριμένα στη γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic, στο κέντρο της Αθήνας (πλατεία Μαβίλη) και στο πολυϊατρείο Medifirst των βορείων προαστίων, στο Μαρούσι.

Οι υπηρεσίες των δύο μονάδων υγείας της INTERAMERICAN θα παρέχουν, από την Τρίτη 3 Μαρτίου μέχρι το τέλος του μήνα (31/3), με την προνομιακή τιμή των 70 ευρώ, ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από χειρουργό μαστού, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των δύο μονάδων. Το Κέντρο Μαστού, που λειτουργεί στις υποδομές υγείας της εταιρείας, είναι στελεχωμένο με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει διακεκριμένη τεχνογνωσία και κατάρτιση στις παθήσεις μαστού. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής, όπως ιατρικά μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας, υψηλής ευκρίνειας εξοπλισμός στον τομέα της απεικόνισης και πλήρη διαγνωστικά εργαστήρια. Στο Κέντρο, εφαρμόζεται η μέθοδος της τριπλής εκτίμησης (triple assessment), που παρέχεται με την προσφορά και αποτελεί την ενδεδειγμένη αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, με ποσοστό σωστής διάγνωσης 97-98%. Η μέθοδος αναπτύχθηκε για να μειωθεί ο κίνδυνος, να επιτυγχάνεται πιο έγκαιρη διάγνωση και να απαλλαχθεί κάθε εξεταζόμενη από άσκοπη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία.  Η πολιτική της INTERAMERICAN για την υγεία, με μοχλό τις ιδιόκτητες υποδομές και το πρωτοποριακό σύστημα υγείας “bewell”, είναι εστιασμένη στην πρόληψη και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης της υγείας.

Επισημαίνεται ότι ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος γυναικείος καρκίνος και αφορά περίπου στο 30% επί του συνόλου των καρκίνων που διαγιγνώσκονται. Σε όλη την Ευρώπη, οι γυναίκες που νοσούν από κακοήθη όγκο του μαστού υπολογίζονται σε 500.000 περίπου. Στη χώρα μας, ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού ετησίως υπολογίζεται περί τις 5.000, με την επισήμανση ότι ο σωστός προληπτικός έλεγχος εξασφαλίζει την επιβίωση στο 95,3% των περιπτώσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εκτίμηση ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έως το 2030 η δεκαετής επιβίωση των ασθενών αναμένεται να φθάσει στο 100%.

Κλήσεις για τον προγραμματισμό των εξετάσεων μαστού με την εκπτωτική προσφορά, η Αθηναϊκή Mediclinic δέχεται στην τηλεφωνική γραμμή 210 6475000 και το Medifirst στο Μαρούσι, στη γραμμή 211 1054900.

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει το Live Without Bullying

Την εκστρατεία για την αντιμετώπιση του bullying, με μήνυμα «Κάνουμε Ντρίμπλα στον Εκφοβισμό #5» υποστηρίζει η INTERAMERICAN, συμμετέχοντας χορηγικά για πρώτη φορά σε ενέργεια του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ). Συγκεκριμένα, το ΚΜΟΠ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, συνεργάζονται για την οργάνωση του μεγαλύτερου φιλικού αγώνα καλαθοσφαίρισης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της εκστρατείας. Στον αγώνα θα συναντηθούν βετεράνοι καλαθοσφαιριστές της  Ελλάδος και της Barcelona. Η εκδήλωση, που προσδοκάται να έχει επικοινωνιακά σημαντική επίδραση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 9:30 π.μ., στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΣΕΦ, του Δήμου Πειραιά, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. 

Αφορμή για την εκδήλωση αποτελεί η Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτίου), που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Πριν την έναρξη του αγώνα μαθητές, συνοδοί εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινό, θα ενημερωθούν για το φαινόμενο καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Αναμένεται μεγάλη συμμετοχή μαθητών και των συνοδών τους, από 80 περίπου σχολεία της Αττικής. Κατά τα τρία τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, τέσσερεις δράσεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, για να διαδοθεί ηχηρά η ιδέα της αλληλεγγύης προς τα θύματα του bullying και της ψυχικής ενδυνάμωσης των παιδιών κατά του φαινομένου.

Η INTERAMERICAN, με πολυετή δραστηριότητα για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, ακολουθεί σταθερά από το 2008 τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που περιλαμβάνουν και την υπεράσπιση των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αρχές 1 & 2). Η εν λόγω πρωτοβουλία της εταιρείας εγγράφεται στον σχεδιασμό της για πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας. Κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, που οργανώθηκε για την παρουσίαση του φετινού αγώνα, η INTERAMERICAN τιμήθηκε από το ΚΜΟΠ για την υποστηρικτική συνδρομή της στη φετινή εκστρατεία.

Το πρόγραμμα Live Without Bullying αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα παιδιά 10 έως 18 ετών και ενήλικοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, που επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ανώνυμα και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το πρόγραμμα Live Without Bullying αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Βʼ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π.&Α. Κυριακού και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable-ΕνΔυναμώνω». Από τον Μάρτιο του 2016, το ΚΜΟΠ αποτελεί συνεργαζόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας για θέματα εκφοβισμού, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 έχει άδεια πρόσβασης σε σχολεία για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Χορηγία ασφάλισης στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» από την INTERAMERICAN

Σε χορηγική υποστήριξη με ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», καθώς και σε ασφάλιση των παιδιών των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων «ΠΝΟΗ» του φορέα, προχώρησε η INTERAMERICAN για το 2020.

Η παροχή ασφάλισης αφορά στα τέσσερα οχήματα του οργανισμού, που καλύπτουν τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες για μετακινήσεις ωφελούμενων των Οικοτροφείων «Ιπποκράτης Ι & ΙΙ», καθώς και μεταφοράς αγαθών σε ανθρώπους με σχετικές ανάγκες, στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Ιλίου. Αντιστοίχως, στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα «ΠΝΟΗ» της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», η ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης καλύπτει τον οργανισμό για τα 250 παιδιά που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση στα έξι Κέντρα του φορέα σε Περιστέρι, Ίλιον, Αγίους  Αναργύρους, Νέο Ηράκλειο και Ηλιούπολη.

Η INTERAMERICAN  στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»  από το 2011, με διάφορες ασφαλιστικές καλύψεις και άλλες παροχές, τόσο σε δομές όσο και σε πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, τις οποίες έχει υλοποιήσει ο φορέας κατά τα τελευταία χρόνια. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την ΕΔΡΑ και τον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, να παρέχεται συνδρομή όπως αυτή της INTERAMERICAN, που διευκολύνει το έργο μας» επισημαίνει, εκ μέρους της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», η Μαρία Κερασόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. 

Εργαζόμενοι της INTERAMERICAN «Πωλητές για μια ώρα» του περιοδικού «σχεδία»

Και φέτος, για τρίτη χρονιά εργαζόμενοι της INTERAMERICANσυμμετείχαν εθελοντικά, ως «Πωλητές για μια ώρα», στη συμβολική διάθεση του περιοδικού δρόμου «σχεδία». Στις 7 Φεβρουαρίου, οκτώ διοικητικά στελέχη της εταιρείας φόρεσαν το χαρακτηριστικό κόκκινο γιλέκο του πωλητή και πήραν θέση στον σταθμό ΦΙΞ του μετρό, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο τη σταθερή υποστήριξή τους στην ιδέα που υπηρετεί η «σχεδία» και αναδεικνύοντας το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ενέργεια έρχεται να προστεθεί στην πολύπλευρη, πολυετή σχέση που έχει αναπτύξει η INTERAMERICANμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Διογένης» για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα για τη διανομή του περιοδικού, η εταιρεία παρέχει σταθερά πόστο πώλησης στα γραφεία της κάθε μήνα, από τον Φεβρουάριο του 2014 -τότε ξεκίνησε την πορεία της η «σχεδία»- ενθαρρύνοντας με την εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων της μια βάση κοινωνικής αναφοράς, απασχόλησης και στοιχειωδών πόρων για άστεγους και άπορους που γίνονται πωλητές.

Κάθε Φεβρουάριο πραγματοποιούνται δράσεις για τα περιοδικά δρόμου σε όλον τον κόσμο, στο πλαίσιο της «Διεθνούς Εβδομάδας Πωλητών Περιοδικών Δρόμου». Στη δράση «Πωλητής για μια ώρα» συμμετέχουν αναγνωρίσιμα πρόσωπα των γραμμάτων και τεχνών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φίλοι αναγνώστες και υποστηρικτές της «σχεδίας». Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου, επίσημο μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (INSP, www.insp.ngo). Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο με τα περιοδικά δρόμου, η «σχεδία» δεν πωλείται στα συνήθη σημεία διάθεσης Τύπου (περίπτερα κ.λπ.), αλλά αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης από διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές αυτοί προέρχονται από ευπαθείς ομάδες: είναι άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι και, γενικότερα, άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση στις πιο ακραίες μορφές τους. Από την τιμή πώλησης του περιοδικού (4 ευρώ), το 67,5% (δηλαδή τα 2,70 ευρώ) αφορούν απευθείας στον ίδιο τον πωλητή.

Ο Νίκος Ζορντός, εργαζόμενος που συμμετείχε στην ομάδα των «Πωλητών για μια ώρα» της INTERAMERICAN, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο πόστο του πωλητή του περιοδικού έζησα μια ιδιαίτερη εμπειρία, που έδωσε νόημα στον λίγο χρόνο που διέθεσα και με γέμισε με ικανοποίηση. Συνειδητοποίησα βαθύτερα την αξία της εθελοντικής συνεισφοράς για κοινωνικό σκοπό, τη σημασία της συμπαράστασης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση επιβίωσης, αλλά γνώρισα και την πικρή εμπειρία της απόρριψης και της αδιαφορίας. Ήταν μια ώρα που με έκανε ωριμότερο και πιο ανοιχτό στα προβλήματα των συνανθρώπων μου και με δίδαξε πως είναι πολύ σημαντικό στον αγώνα της ζωής να μη νιώθουμε μόνοι».

Πέρα από το σταθερό, προστατευόμενο πόστο διάθεσης του περιοδικού, η εταιρεία ως χορηγός και η ΜΚΟ «Διογένης» που το εκδίδει, συμπράττουν από το 2007 για την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη της συμμετοχής της ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων, κάθε χρόνο, στο παγκόσμιο τουρνουά streetsoccer (www.homelessworidcup.org), το οποίο οργανώνεται κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο του πλανήτη με πλήθος συμμετοχών από χώρες. Ακόμη, η INTERAMERICANκαλύπτει με πιστοποίηση υγείας τους εργαζομένους στο «σχεδία home», παρέχει ασφάλιση λειτουργικών στοιχείων του οργανισμού (κτήριο, αυτοκίνητο) και ενισχύει με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες του, όπως πρόσφατα με την παροχή υπνόσακων, σκούφων και γαντιών για τους άστεγους που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ΜΚΟ «Διογένης» επιτελεί αναγνωρίσιμο έργο και αξιολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία (10), με βάση τους πίνακες οικονομικής επίδοσης του Charity Navigator, διεθνούς κύρους αξιολογητή φιλανθρωπικών οργανώσεων και δομών αλληλεγγύης.

Η INTERAMERICAN συνεπιβαίνει στη «σχεδία» για τους άστεγους

45 καινούριους υπνόσακους και αντίστοιχο αριθμό σκούφων και γαντιών ειδικής κατασκευής για την προφύλαξη από το ψύχος χορήγησε η INTERAMERICAN στη ΜΚΟ «Διογένης», για τον εφοδιασμό των αστέγων που κοιμούνται σε υπαίθριους χώρους, εκτεθειμένοι στις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Με τον τρόπο αυτόν, η εταιρεία συμμετέχει στη μεγάλη εκστρατεία του περιοδικού δρόμου «σχεδία», που είναι σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Εκ μέρους του «Διογένη» και του περιοδικού «σχεδία» τονίζεται πως «η INTERAMERICAN και οι άνθρωποί της απέδειξαν για άλλη μια φορά, με την προσφορά ειδών επιβίωσης για τους άστεγους συμπολίτες μας, ότι βρίσκονται στο πλευρό όσων βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ζεσταίνοντας όχι μόνο τα σώματά τους, μα και τις ψυχές τους, με την αγάπη και την έγνοια τους. Πρόκειται για σταθερή υποστήριξη με διάρκεια, τόσο για τους πιο φτωχούς συνανθρώπους μας όσο και για το ελληνικό περιοδικό δρόμου και τις δράσεις που αυτό οργανώνει».

Η INTERAMERICAN ως χορηγός και η ΜΚΟ «Διογένης» συμπράττουν από το 2007 και για την καμπάνια «Γκολ στη Φτώχεια», με τη συμμετοχή της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει κάθε χρόνο με εθελοντική ομάδα εργαζομένων της την πρωτοβουλία «Πωλητής για μια ώρα». Η εταιρεία υποστηρίζει και το παραγωγικό εργαστήριο «σχεδία αρτ» που αξιοποιεί το χαρτί των ανακυκλώσιμων τευχών του περιοδικού, καθώς επίσης και το πρότυπο εστιατόριο-μπαρ «σχεδία home», που παρέχει έμμισθη απασχόληση σε αστέγους και τους βοηθά να επανενταχθούν κοινωνικά. Επισημαίνεται ότι η ΜΚΟ «Διογένης» επιτελεί αναγνωρίσιμο έργο και αξιολογείται με την υψηλότερη βαθμολογία (10), με βάση τους πίνακες οικονομικής επίδοσης του Charity Navigator, διεθνούς κύρους αξιολογητή φιλανθρωπικών οργανώσεων και δομών αλληλεγγύης.

Το Κέντρο Έρευνας της INTERAMERICAN για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό της γενιάς Ζ

Η δεκαετής οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει επηρεάσει όχι μόνο τον ενήλικο πληθυσμό της, αλλά και τη γενιά Ζ - δηλαδή τη γενιά με έτος γέννησης μετά τα μέσα και προς το τέλος της δεκαετίας του 1990. Για τον βαθμό της χρηματοοικονομικής ενημέρωσης της γενιάς Ζ, καθώς και τη σχέση μεταξύ του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού της νέας γενιάς με τη χρηματοοικονομική ευημερία της, ο,  καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νικόλαος Δ. Φίλιππας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και επιστημονικός διευθυντής του INTERAMERICANResearchCenter και o Δρ Χρήστος Αβδούλας, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου και του INTERAMERICANResearchCenter, είχαν μια σημαντική και παγκοσμίως πρωτότυπη, επιστημονική δημοσίευση με τίτλο Financialliteracyandfinancialwell-beingamonggeneration-Zuniversitystudents: EvidencefromGreece”,  σε ένα από τα πιο αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά Χρηματοοικονομικής, το “TheEuropeanJournalofFinance.

 Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η χρηματοοικονομική γνώση έχει καταστεί βασική δεξιότητα στον 21ο αιώνα, με δεδομένη την αστάθεια των διεθνών χρηματοπιστωτικών  αγορών, την ασύμμετρη πληροφόρηση, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και την ταχέως αυξανόμενη ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech). Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη στο είδος της  που εξετάζει τη σχέση μεταξύ του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού (financialilliteracy) των νέων και της χρηματοοικονομικής ευημερίας τους, καθώς και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτα αρνητικά χρηματοοικονομικά γεγονότα ( financialshocks).

Στη μελέτη, εντοπίζονται οι παράγοντες (δημογραφικοί, χρηματοοικονομικών συμπεριφορών, κ.ά.) που επηρεάζουν τις εν λόγω μεταβλητές. Για τον σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 456 προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών στην Ελλάδα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές αντιπροσωπεύουν τη γενιά Ζ, που βίωσε με απόλυτο τρόπο  τα αποτελέσματα μιας μοναδικής, σε διάρκεια και ένταση, οικονομικής  κρίσης. Με τη χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων και τεχνικών, αναλύθηκαν οι απαντήσεις και τα εμπειρικά αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά.

Συγκεκριμένα, με τις πέντε κλασσικές ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία, μετρήθηκαν τα επίπεδα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Στις τέσσερεις από τις πέντε ερωτήσεις απάντησε σωστά το 50% των φοιτητών, ενώ μόνο το 19,3% των φοιτητών απάντησε σωστά και στις πέντε ερωτήσεις. Η έρευνα κατέδειξε ότι  οι φοιτητές οι οποίοι διατηρούν αρχεία εσόδων/εξόδων, οι φοιτητές των οποίων ο πατέρας κατέχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης και οι άρρενες φοιτητές σε σχέση με τις φοιτήτριες, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χρηματοοικονομικά εγγράμματοι.

Ως προς το κατά πόσο οι φοιτητές είναι χρηματοοικονομικά ευάλωτοι (financialfragile), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρηματοοικονομικά εγγράμματοι φοιτητές είναι προετοιμασμένοι καλύτερα για την αντιμετώπιση ενός απροσδόκητου χρηματοοικονομικού σοκ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ως τον βασικό παράγοντα επίδρασης στη χρηματοοικονομική ευημερία των νέων. Καταληκτικά, οι συγγραφείς της μελέτης παρουσιάζουν προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές συμπεριφορές των Ελλήνων πολιτών και στη σημασία των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Με τη δημοσίευση της μελέτης στο “TheEuropeanJournalofFinance, αναδεικνύεται και ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του INTERAMERICANResearchCenter ως ενός διεθνώς αξιόπιστου κέντρου έρευνας πάνω στη σύγχρονη  θεματολογία της παγκόσμιας επιστημονικής αρθρογραφίας «για να ζουν οι άνθρωποι ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα» - όπως δηλώνεται και στην αποστολή της εταιρείας. Ειδικότερα για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό των παιδιών και των νέων, η INTERAMERICANέχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής προσέγγισης γι’ αυτές τις ηλικίες, με εκδόσεις του Νικολάου Δ. Φίλιππα, καθώς και με διαδραστική διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης από μέντορες - στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας.

Η INTERAMERICAN για τους άστεγους και άπορους του Δήμου Αθηναίων

Η INTERAMERICAN για ακόμα μια χρονιά υποστήριξε το πρωτοχρονιάτικο γεύμα του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ. Η εταιρεία πρoσέφερε το καθιερωμένο γεύμα αλληλεγγύης σε 1.300, περίπου, άστεγους και άπορους πολίτες. Ο πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου (ΚΥΑΔΑ), Γρηγόρης Λέων, πέρα από τις ευχές, διαβεβαίωσε τους παρευρισκομένους ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να ενισχύει τα ωφελούμενα άτομα, που φθάνουν τα 26.000.

Το ΚΥΑΔΑ είναι ένας φορέας που προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους άστεγους και άπορους κατοίκους της πόλης, παρέχοντας βοήθεια ως προς τη σίτιση, τη στέγαση και την κοινωνική επανένταξη. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2005 και σήμερα, υποστηρίζει σε καθημερινή βάση χιλιάδες άτομα. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που το ΚΥΑΔΑ υλοποιεί, περιλαμβάνεται και η διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι, με την ειδική ομάδα «Δράση στον δρόμο». Η ομάδα πραγματοποιεί προσεγγίσεις στους δρόμους της Αθήνας προσπαθώντας να κινητοποιήσει, να ενημερώσει και -όπου μπορεί- να εντάξει άστεγους σε δομές φιλοξενίας, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα άμεση, πρακτική βοήθεια (τρόφιμα, νερό, ζεστά ροφήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χυμούς, ρούχα, κλινοσκεπάσματα). Στις δομές του ΚΥΑΔΑ φιλοξενούνται, σήμερα, περί τα 200 άτομα.

Η INTERAMERICAN είναι αρωγός του έργου του ΚΥΑΔΑ από το 2012, με τακτική χορηγία των εορταστικών γευμάτων του Πάσχα και της Πρωτοχρονιάς και με προσφορά, κατά την περίοδο της κρίσης, σημαντικών ποσοτήτων τροφίμων από την εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων και συνεργατών της.

Αναφερόμενος στην υποστηρικτική συνεργασία της INTERAMERICAN, ο κ. Λέων υπογραμμίζει πως η αλληλεγγύη είναι μια συλλογική υπόθεση και η σταθερή συνεισφορά της εταιρείας συμβάλλει στην ποιότητα του κοινωνικού πολιτισμού στην Αθήνα. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την INTERAMERICAN, που στάθηκε για μια ακόμη φορά αρωγός μας, ως χορηγός του πρωτοχρονιάτικου γεύματος για συνανθρώπους μας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να χαρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους την αίσθηση της ζεστασιάς και της οικογενειακής θαλπωρής κατά τις γιορτινές ημέρες, είναι για εμάς σημαντική» τονίζει ο πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ.

Η INTERAMERICAN στην αναβίωση της «Όμορφης Πόλης» του Μίκη Θεοδωράκη

Σε συνέχεια της σταθερής σύνδεσής της, εδώ και 13 χρόνια, με δρώμενα που υπενθυμίζουν το μεγάλο κεφάλαιο του πολιτισμού μας, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η INTERAMERICAN είναι παρούσα με χορηγική υποστήριξη στη σύγχρονη παρουσίαση της «Όμορφης Πόλης», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τις 17 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.  Η δραματοποίηση των γνωστών μελωδιών και της ποίησης του εμβληματικού μουσουργού με τη μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή, που υπογράφει σκηνοθετικά ο Γιώργος Βάλαρης, «μια ωδή στον μεγάλο συνθέτη», αναβιώνει στη σκηνή της αίθουσας «Αλεξάνδρα Τριάντη», με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και εξαιρετικούς συντελεστές.

Ερμηνεύουν τα αγαπημένα τραγούδια ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Μπάσης, συμμετέχει η Σαλίνα Γαβαλά, ενώ στις παραστάσεις θα εμφανιστούν ως προσκεκλημένοι και άλλοι σπουδαίοι προσκεκλημένοι ερμηνευτές, με τη Γιώτα Νέγκα στην πρεμιέρα. Υποκριτικά, υποστηρίζει την παράσταση μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών: Κώστας Καζάκος, Γιώργος Κιμούλης, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Ελισάβετ Μουτάφη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Γιώργος Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης, Άκης Σιδέρης και η Λήδα Πρωτοψάλτη. Άξονας του έργου είναι τα ποιητικά κείμενα του Μίκη και τα πεζά του Γιώργου Βάλαρη, που αναδεικνύουν τις κυρίαρχες αναφορές της ανθρώπινης ύπαρξης και ιστορικά της κοινωνίας του τόπου μας: τον έρωτα, την ξενιτιά, τη ρωμιοσύνη, τον θάνατο, σε μια μοναδική οπτικοακουστική σύνθεση ορχηστρικής μουσικής, πεζού και ποιητικού λόγου, συγχρόνων σκηνικών μέσων - εκφραστικής χορογραφίας και αισθητικής video art minimal.

Το έργο «Όμορφη Πόλη», βασισμένο στη θρυλική παράσταση του 1962, ταιριάζει στην εποχή μας, καθώς «φέρνει στο προσκήνιο μια εποχή, όπου βλέπουμε ένα έθνος κυριολεκτικά να γίνεται Χορός, με τα τραγούδια που χαρακτηρίζουν τον λαό μας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και που εδώ λειτουργούν σαν ενωτικός κρίκος - ως χορικά» όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης.

«Είναι οφειλή και μεγάλη τιμή για την εταιρεία να ακολουθεί το φως που εκπέμπει ο Μίκης Θεοδωράκης, ένα φως ζωτικής σημασίας σε μια εποχή που είναι δυσεύρετες οι προσωπικότητες-φάροι. Ο κορυφαίος συνθέτης μας έχει, ήδη, αθανατιστεί μέσα από το έργο του, που εξακολουθεί να εμπνέει και να καθοδηγεί στον δρόμο για μια καλύτερη ζωή, για όλους τους Έλληνες, με όχημα τον πολιτισμό - τα γράμματα και τις τέχνες, δηλαδή την ανεκτίμητη παρακαταθήκη μας» επισημαίνει εκ μέρους της χορηγού εταιρείας ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων της INTERAMERICAN. Η εταιρεία υποστηρίζει, πέρα από τη χορηγία, ουσιαστικά την παράσταση και με διάθεση σημαντικού αριθμού εισιτηρίων σε εργαζόμενους και φίλους της.

Υποστήριξη διαρκείας από την INTERAMERICAN στα Παιδικά Χωριά SOS

Η πρωτοβουλία της επίσκεψης ανθρώπων της INTERAMERICAN με πολλά δώρα για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, σηματοδότησε τη συμπλήρωση δώδεκα ετών συνεχούς υποστήριξης του έργου των Παιδικών Χωριών SOS από την εταιρεία. Η σχέση δέσμευσης της εταιρείας με τον κοινωφελή οργανισμό υποστηρίζεται από το 2018 και με μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο αφορά ειδικότερα  στον Ξενώνα Βρεφών των Παιδικών Χωριών SOS που λειτουργεί στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα για τον Ξενώνα Βρεφών SOS, κατά τη χρονιά που πέρασε, η Anytime της INTERAMERICAN -η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα- Anytime πραγματοποίησε μια ψηφιακή καμπάνια στα social media για να ξεναγήσει στον χώρο του Ξενώνα το ευρύτερο κοινό των πελατών και ακολούθων της και να ενημερώσει για το έργο το οποίο επιτελείται, στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας να εξασφαλιστεί φροντίδα και μια ομαλή συνέχεια με προοπτική στη ζωή των παιδιών που περιθάλπονται. Η εν λόγω πρωτοβουλία συμπληρώθηκε από σημαντική οικονομική συνδρομή της Anytime για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση και θεραπεία βρεφών και παιδιών μέχρι 5 ετών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή σοβαρή παραμέληση ή έχουν εγκαταλειφθεί σε μαιευτήρια.

Κατά τη μακρά σχέση της με τον οργανισμό, η INTERAMERICAN έχει διευρύνει την παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη και με ασφαλιστικές παροχές για περιουσιακά στοιχεία και εκδηλώσεις, καθώς και με παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για τις Μητέρες SOS. Επισημαίνεται ότι πέρα από το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη και τον Ξενώνα Βρεφών , λειτουργούν Παιδικά Χωριά SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, τη Θράκη και την Κρήτη και ακόμη, εννέα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και πέντε Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.

Ασφαλιστική υποστήριξη μεγάλου εύρους από την INTERAMERICAN για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Συνεχίζοντας την παροχή δωρεάν ασφαλιστικής προστασίας στα περιουσιακά και λειτουργικά στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η INTERAMERICAN ασφάλισε πρόσφατα το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ανατολικής Αττικής, που έχει δημιουργηθεί στη Νέα Μάκρη. Επιπλέον, προχώρησε και στην ασφάλιση οικήματος που παραχωρήθηκε στον οργανισμό, στο Περιστέρι Αττικής. Εξάλλου, στις 16 Δεκεμβρίου η εταιρεία φιλοξένησε στα κεντρικά γραφεία της, όπως κάθε χρόνο, το χριστουγεννιάτικο bazaar του Οργανισμού, ενισχύοντας το έργο του με τις αγορές των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα κάλυψε ασφαλιστικά και το εορταστικό bazaar που οργανώθηκε στο μετρό της πλατείας Συντάγματος.    

Η υποστήριξη που παρέχει η INTERAMERICAN στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2006, έχει αναπτυχθεί σε όλες τις ανάγκες ασφάλισης του. Συνολική είναι η κάλυψη του στόλου των οχημάτων του, τα οποία ανέρχονται σε 114 αυτοκίνητα διαφόρων χρήσεων, ενώ παρέχεται από την εταιρεία ασφάλιση των ακινήτων και αστικής ευθύνης σε όλες τις εκδηλώσεις του Οργανισμού, με τη συνολική απόδοση αξίας να υπερβαίνει, ετησίως, τις 45.000 ευρώ. «Η συμβολή και η άμεση ανταπόκριση της INTERAMERICAN είναι συγκινητική και μας προσφέρει τη δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας για το χαμόγελο κάθε παιδιού» τονίζει ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί το έργο του χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», που βραβεύθηκε πριν λίγες ημέρες για μια ακόμη χρονιά για το κοινωνικό του έργο στον θεσμό «Bravo Sustainability Awards», έχει ως αποστολή του την προστασία όλων των παιδιών πανελλαδικά, 365 ημέρες τον χρόνο και 24 ώρες την ημέρα μέσα από την υλοποίηση άμεσων και αποτελεσματικών δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη παιδιών θυμάτων βίας, εξαφανισμένων παιδιών, παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας και παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή που απειλούνται από τη φτώχεια. Σε πάνω από 24 χρόνια δράσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει υποστηρίξει περισσότερα από 1.600.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Διάκριση “Bravo in Action” για τις συνεργασίες στην INTERAMERICAN

Για μια ακόμη χρονιά η INTERAMERICAN διακρίθηκε για πρωτοβουλίες της στον θεσμό του “Bravo! Sustainability dialogue & awards”, που οργανώνει το Quality Net Foundation. Ο ασφαλιστικός Οργανισμός, από τους πρωτοπόρους της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα για την προώθηση της ιδέας και των πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε φέτος για τις δημιουργικές συνεργασίες του στον πυλώνα “In Action”. Συγκεκριμένα, η INTERAMERICAN διακρίθηκε για την πρωτοβουλία οργανωμένης υποστήριξης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των μαθητών. Ο κοινωνικός διάλογος του θεσμού “Bravo”, ο οποίος αναπτύσσεται πάνω στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, ολοκληρώθηκε με 160 συμμετοχές και παρουσίαση 250 πρωτοβουλιών. Στον διάλογο συμμετείχαν 39.000 ενεργοί πολίτες, 320 κοινωνικοί εταίροι και επταμελείς επιστημονικές επιτροπές.

Η πρωτοβουλία της INTERAMERICAN που διακρίθηκε, έχει δημιουργήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα σε παιδιά, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη συνέχεια των ενεργειών και τη μεθοδική προσέγγιση των μαθητών μέσα από τις συνεργασίες. Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασία με την εξειδικευμένη σε διαδικτυακές συνεδρίες ΜΚΟ “The Tipping Point”, που δημιουργεί γέφυρες με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δράση υλοποιείται διαδικτυακά, με mentoring από στελέχη της INTERAMERICAN για τους μαθητές σχολείων τα οποία δηλώνουν ενδιαφέρον, από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο προγράμματος εγκεκριμένου από το υπουργείο Παιδείας. Κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν 26 ομαδικές συνεδρίες σε 5 δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε  σύνολο 558 μαθητών, ενώ εκπαιδεύτηκαν για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 7 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Αυτή η συνεργασία φέτος αναπτύσσεται για δεύτερη σχολική περίοδο. 

Η διάδοση των βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων συμπληρώνεται και με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού σε εκδοτικό επίπεδο, με τη δημιουργία εύληπτων εκδόσεων που διαφωτίζουν και πληροφορούν. Τα βιβλία, που φέρουν την υπογραφή του Νίκου Φίλιππα, καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ιδρυτή-προέδρου του Ινστιτούτου, παρουσιάζονται σε σχολεία και διανέμονται σε μαθητές δωρεάν.  Ήδη, κυκλοφορούν τρία βιβλία για διαφορετικές ηλικίες παιδιών, με θέμα την αποταμίευση, τον προγραμματισμό του μέλλοντος και τη διαχείριση χρημάτων.

Αναφερόμενος στη διάκριση ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων του Ομίλου INTERAMERICAN, υπογράμμισε πως πρόκειται για αναγνώριση ιδιαίτερης σημασίας, αφού αποτελεί προϊόν ενός ευρύτερου διαλόγου. «Η INTERAMERICAN διαμορφώνει την επιχειρησιακή στρατηγική της ενσωματώνοντας τις παγκόσμιες επιταγές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχουν κωδικοποιηθεί στους 17 Στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της Ατζέντας για το 2030. Με τον 17ο Στόχο των Συνεργασιών να εμπεριέχεται σε όλους τους υπόλοιπους ως μοχλός για την επίτευξή τους, οι δικές μας συνεργασίες -είτε αυτές αφορούν σε συμπράξεις με άλλες εταιρείες της επιχειρηματικής κοινότητας είτε με θεσμικούς, κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς είτε ακόμη και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα- προσδίδουν πολλαπλασιαστική δυναμική στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητές μας για τη δημιουργία και απόδοση αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην ισχυρή επίδραση της INTERAMERICAN στην εθνική οικονομία και την κοινωνία, το μερίδιο συνεισφοράς των συνεργατών μας εκτιμάται ως σημαντικό» τόνισε το στέλεχος του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι πριν λίγες ημέρες παρουσιάστηκε μελέτη της Ernst & Young για την κοινωνικο-οικονομική επίδραση της  INTERAMERICAN - μια από τις ελάχιστες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό επιχειρήσεων. Ο Όμιλος συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας μας 352 εκατ. ευρώ, ενώ για κάθε ένα ευρώ άμεσης συνεισφοράς δημιουργείται προστιθέμενη αξία 0,6 του ευρώ στην ελληνική οικονομία. Ακόμη, συνεισφέρει στην απασχόληση 4.655 θέσεις εργασίας άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες και υποστηρίζει έμμεσα το εισόδημα 10.700 πολιτών, καθώς και τρεις επιπλέον θέσεις εργασίας στην αγορά για κάθε θέση εργασίας στην INTERAMERICAN.

Τα Οικονομικά και οι Πολιτικές για την Υγεία: ΣΔΙΤ και ασφαλιστικές εταιρείες

Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον είχε το πάνελ συζήτησης, κατά το πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, σχετικά με τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Υγεία. Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, στο ερώτημα: «Είναι σήμερα ο κατάλληλος χρόνος να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ;» ανέπτυξαν τις θέσεις τους συνομιλητές με συγκροτημένη αντίληψη για το ζήτημα, μεταξύ των οποίων και οι Γιάννης Καντώρος και Γιώργος Βελιώτης. Τα δύο διοικητικά στελέχη της INTERAMERICAN εξέφρασαν τη δυνητική συμμετοχή των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης και μέσω των συμπράξεων, στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η συζήτηση κάλυψε τέσσερεις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ: στη διοίκηση και διαχείριση δημοσίων νοσοκομείων, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, στον ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία του και την αγορά υπηρεσιών υγείας και τέλος, για αγορά υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.  

Οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει το μοντέλο συμπράξεων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παγκοσμίως, η αγορά ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 417 δισεκατομμύρια κατά τα τελευταία χρόνια και εκτός από τα οικονομικά οφέλη, επιτυγχάνεται και διασπορά - καλύτερη διαχείριση του αναλαμβανομένου κινδύνου. Στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία από το 2010-2017, έχουν κατασκευαστεί μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες για να υποστηριχθούν οι ΣΔΙΤ, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Η συζήτηση για την εφαρμογή συμπράξεων περιστράφηκε γύρω από την απελευθέρωση πόρων, τη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών υγείας και των συνθηκών για τους ιατρούς, ώστε να παρέχεται καλύτερη υπηρεσία στους ασθενείς.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, στέλεχος με μεγάλο εύρος εμπειρίας και γνώσης για τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο και πρόεδρος του Eurapco Health Group, κατά την παρέμβασή του επεσήμανε την ιδιαίτερη επιτυχία εφαρμογής των ΣΔΙΤ σε χώρες της Ευρώπης, αναφερόμενος ειδικότερα στο ολλανδικό μοντέλο. Ο ομιλητής ανέδειξε περιοχές βελτίωσης του συστήματος υγείας με συμπράξεις ειδικότερα στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και παρουσίασε το πρότυπο που έχει δημιουργήσει η INTERAMERICAN με τα πολυϊατρεία Medifirst. 

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, μιλώντας και εκ μέρους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, υπογράμμισε ότι υπό προϋποθέσεις η ΕΑΕΕ εξετάζει θετικά το θέμα των ΣΔΙΤ, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας και της δυνατότητας να έχουν όλοι πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες με λογικό κόστος. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, απαιτείται συνολικός σχεδιασμός του συστήματος υγείας το οποίο, παρ’ ότι μετράει πολλές δεκαετίες, παραμένει στη βασική φιλοσοφία του αναλλοίωτο. Την ίδια στιγμή, όπως παρατήρησε ο κ. Καντώρος, οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί, η ιατρική τεχνολογία και το κόστος της έχει αλλάξει, το δημογραφικό πρόβλημα επηρεάζει και το κόστος της υγείας, ενώ έχουμε περιορισμένα οικονομικά και μεγαλύτερη επιβάρυνση της ελληνικής οικογένειας στις δαπάνες υγείας.

Από την INTERAMERICAN επισημαίνεται ότι η επιτάχυνση της σύμπραξης, μαζί με την ανάγκη εφαρμογής των DRGs (Diagnosis Related Groupings), αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ανάπτυξη ΣΔΙΤ μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσίων νοσοκομείων, μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι με ιδιωτικά προγράμματα υγείας θα έχουν πρόσβαση σε ένα εύρος αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε δημόσια νοσοκομεία, με την εισαγωγή νέων τεχνικών και μεθόδων θεραπείας, αλλά και την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών και τεχνικών υποδομών των δημοσίων νοσοκομείων, μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη.

Συγκεκριμένα, οι ΣΔΙΤ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία προγραμμάτων υγείας νέας γενιάς εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Η επίτευξη ΣΔΙΤ στον τομέα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των υφισταμένων προγραμμάτων υγείας και να οδηγήσει στη μείωση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων, παλαιών και νέων, μέσω της στροφής μέρους των ασφαλισμένων προς τα δημόσια νοσοκομεία. Η ενδεχόμενη στροφή των ασφαλισμένων προς τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να έχει ως συνέπεια τη βελτίωση των τιμολογίων των ιδιωτικών κλινικών, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, δεδομένου ότι ο χώρος των ιδιωτικών κλινικών χαρακτηρίζεται ολιγοπωλιακός, έχοντας τιμές από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Η INTERAMERICAN και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC για τη σύγχρονη επεμβατική στην υγεία

Στη σειρά των ενημερωτικών πρωτοβουλιών τους για την υγεία και ευζωία και ειδικότερα για την πρόληψη, η INTERAMERICAN και η Αθηναϊκή Mediclinic οργάνωσαν στις 4 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο της εταιρείας, μια ακόμη ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητές επιστημονικούς συνεργάτες της κλινικής. Οι ομιλητές μοιράστηκαν με εργαζομένους και συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας την πολύτιμη επιστημονική γνώση τους, παρουσιάζοντας «Απαντήσεις της σύγχρονης Ιατρικής σε καίρια θέματα Πρόληψης για την Υγεία». Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στη σύγχρονη επεμβατική αντιμετώπιση προβλημάτων:  

•Ο Δρ Μάρκος Καραβιτάκης, χειρουργός ουρολόγος, ειδικός στη λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική, μίλησε για την «εξέλιξη των λαπαροσκοπικών ουρολογικών επεμβάσεων στην Αθηναϊκή Mediclinic». Όπως ανέφερε, η σύγχρονη τάση της χειρουργικής είναι να προσφέρει όλο και λιγότερο επεμβατικά θεραπευτικές λύσεις.

Η Ουρολογική επιστήμη, ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής έχει εισάγει την λαπαροσκοπική τεχνική στην αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν η γυναίκα και ο άνδρας. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αφορούν στον ελάχιστα επεμβατικό χαρακτήρα, στον μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, τον συντομότερο χρόνο νοσηλείας και ανάρρωσης, την απώλεια λιγότερου αίματος και τον μικρότερο κίνδυνο για δημιουργία μετεγχειρητικών κηλών, επιμολύνσεων κ,λπ. 

•Ο Δρ Χαράλαμπος Ηλίας, αγγειοχειρουργός-αγγειολόγος, αναφέρθηκε σε «Καινοτόμες και αναίμακτες μεθόδους αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων (laser - bioglue)». Η φλεβική ανεπάρκεια, επεσήμανε ο ομιλητής, είναι νόσος που αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές όπως θρόμβωση, έκζεμα και άτονο έλκος. Αντιμετωπίζεται όχι πλέον με ανοικτό χειρουργείο, αλλά με τρεις διαφορετικές  ενδοσκοπικές τεχνικές: το ενδοαυλικό λέιζερ 1470, τη βιολογική κόλλα Venablock και τον ενδοαυλικό καθετήρα μικροκυμάτων (microwave).

•Ο Δρ Νικόλαος Κουτσογούλας, γενικός χειρουργός, ειδικός στη λαπαροσκοπική χειρουργική, ανέπτυξε το θέμα «Σύγχρονες εφαρμογές της λαπαροσκόπησης στη Γενική Χειρουργική». Η  λαπαροσκοπική τεχνική, όπως παρατήρησε, έχει οδηγήσει σε επανάσταση στην πρακτική εφαρμογή της χειρουργικής, όπως παλαιότερα είχαν κάνει η εισαγωγή της γενικής αναισθησίας και των αντιβιοτικών. Η σημερινή εφαρμογή της λαπαροσκόπησης πέρα από την εδραιωμένη πλέον χολοκυστεκτομή, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση και σε συνδυασμό με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, έχει επεκταθεί σε ένα πλήθος επεμβάσεων άνω και κάτω κοιλίας περιλαμβάνοντας απλές και εξειδικευμένες επεμβάσεις. 

Τη συζήτηση συντόνισε  ο Αντώνης Γερονικολάου, γενικός διευθυντής της κλινικής. Επισημαίνεται ότι η Αθηναϊκή Mediclinic ανήκει στον όμιλο INTERAMERICAN και αποτελεί σημαντικό μέρος των υποδομών του οργανισμού στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στις οποίες η INTERAMERICAN έχει επενδύσει, αποκομίζοντας με πλεονεκτήματα σφαιρικής προσέγγισης των αναγκών των ασφαλισμένων της, καθώς και λειτουργικών - διαχειριστικών δυνατοτήτων που υποστηρίζουν την αποστολή της εταιρείας «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα».

Η INTERAMERICAN κοντά στους εθελοντές του TEDxPatras 2019

Με εξαιρετική επιτυχία οργανώθηκε το φετινό TEDxPatras -για πέμπτη συνεχή χρονιά- με θέμα την «Αβεβαιότητα», στις 7 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εθελοντική ομάδα του TEDxPatras συνεργάστηκε ουσιαστικά με την INTERAMERICAN και διαμόρφωσε μια μοναδική εμπειρία για όσους συμμετείχαν. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η INTERAMERICAN ανέλαβε και την ασφάλιση των εθελοντών για την ημέρα της εκδήλωσης, δεδομένου ότι η εταιρεία αναγνωρίζει σημαντική κοινωνική αξία στην εθελοντική συνεισφορά και η 5η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού από τον Ο.Η.Ε.

Στις δημιουργικές δραστηριότητες, που συγκέντρωσαν TEDxSters και ομιλητές σε μια κοινή εμπειρία για να υποδυθούν ρόλους, να αντιμετωπίσουν ποικίλες αβεβαιότητες και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη σιγουριά, η ομάδα η οποία υποστηρίχθηκε από την INTERAMERICAN συμμετείχε με θέμα «Less uncertainty, more opportunities».  Το TEDxPatras από τα τέλη του 2014, όταν ξεκίνησε, στηρίζει τη δράση του στην εθελοντική συμμετοχή ομάδων που κάθε χρόνο συντάσσονται για να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τη διοργάνωση. Πλέον, το TEDxPatras εντάσσει την πόλη σε έναν παγκόσμιο χάρτη διεθνών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με έμφαση στις ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Ο θεσμός υπηρετεί πιστά τον συγκεκριμένο σκοπό, προσκαλώντας ομιλητές από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν από τη σκηνή του τις ιδέες τους, την επιτυχημένη πρακτική τους, τη μεθοδολογία ή την τεχνική τους, τη γνώση, την εμπειρία και την επιστήμη τους, μέσα σε ένα περίγραμμα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εμπνευστούν και να ενεργοποιηθούν είτε ατομικά είτε συλλογικά.

Η υποστηρικτική συμμετοχή της INTERAMERICAN στο TEDxPatras κινητοποίησε και φέτος το δυναμικό του Διοικητικού Γραφείου Πωλήσεων στην πόλη. Η εταιρεία, που βρίσκεται σε φάση δυναμικής προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο μέλλον στις μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, επενδύει ιδιαίτερα σε νέους, ταλαντούχους ανθρώπους. Σκοπός της INTERAMERICAN είναι να αναδεικνύει και να υποστηρίζει καινοτόμες ιδέες, ακολουθώντας δυναμικά και στην πράξη τις μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία, την αναλυτική προσέγγιση των θεμάτων και τον τρόπο εργασίας, με έμφαση στη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Μελέτη για την κοινωνική και οικονομική επίδραση της INTERAMERICAN στην Ελλάδα

 

 Τη σημαντική συμβολή της INTERAMERICAN στην εθνική οικονομία και την κοινωνία αποτυπώνει πρόσφατη μελέτη της EY Ελλάδος. Με ενσωματωμένη την προοπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό της και σε φάση σχετικής ωριμότητας, πλέον, η INTERAMERICAN προχώρησε φέτος στη διερεύνηση και καταγραφή της κοινωνικής και οικονομικής επίδρασής της (SocioEconomic Impact)  στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που βασίστηκε στα στοιχεία για το 2018, ο οργανισμός της INTERAMERICAN -οι τρεις εταιρείες: ασφαλίσεων Ζωής, κατά Ζημιών και Βοήθειας-υποστηρίζει, συνολικά, 4.655 θέσεις εργασίας στη χώρα. Επισημαίνεται ότι κάθε μια άμεση θέση εργασίας στον οργανισμό υποστηρίζει, επιπλέον, τρεις θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ενώ συνολικά οι πολίτες των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται έμμεσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού ξεπερνούν τους 10.700.

Η INTERAMERICAN συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδος 352 εκατ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί σε 0,19% του ΑΕΠ. Η άμεση προστιθέμενη αξία συνεισφοράς ανέρχεται σε 221 εκατ. και η έμμεση σε 94 εκατ., ενώ η επαγόμενη αξία φθάνει στα 37 εκατ. ευρώ. Για κάθε ένα ευρώ άμεσης συνεισφοράς δημιουργείται επιπλέον 0,59 του ευρώ προστιθέμενη αξία για την οικονομία του τόπου μας. Ειδικότερα σε φόρους, η συνολική συνεισφορά ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ποσόν που αποτελεί το 0,15% των φορολογικών εσόδων του κράτους. 

Κατά την εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου του οργανισμού και στον τρόπο με τον οποίο αυτό δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπογράμμισε ότι η άμεση και η έμμεση συμβολή στην εθνική οικονομία και κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο της INTERAMERICAN προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρατήρησε πως η ανταπόκριση του οργανισμού στις προκλήσεις της ψηφιακής - τεχνολογικής κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον ορίζοντα της INTERAMERICAN σε βάθος χρόνου.

Εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, ανέλυσε τη μεθοδολογία της μελέτης, επισημαίνοντας τη σημασία της κατανόησης, της μέτρησης και της αποτίμησης της συνολικής αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις με τη δραστηριότητά τους. Όπως τόνισε, αυτή η αξία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις εκτιμήσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενδιαφερομένων μερών όπως είναι οι επενδυτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, κ.ά., οι οποίες αποφάσεις καθορίζουν το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων. 

Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της INTERAMERICAN, παρουσίασε τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της μελέτης, συνδέοντάς τα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Sustainable Development Goals) του Ο.Η.Ε.. Εστίασε στη συνεισφορά του οργανισμού  για την επίτευξη του 8ου Στόχου, που αναφέρεται στην «Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη» και αναφέρθηκε σε άλλες σημαντικές προτεραιότητες ως προς τους Στόχους σε συνάφεια με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι η υγεία των πολιτών και η διαχείριση των καταστροφικών κινδύνων σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ο κ. Καντώρος δήλωσε: «Η μελέτη του Socio-Economic Impact έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημαντική συνεισφορά της INTERAMERICAN στη χώρα και την αξία που δημιουργεί για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στη βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού μας και στην μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεων για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, υπηρετώντας τη σταθερή αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα».

Με τη μελέτη, επισφραγίζεται η πρωτοπορία της INTERAMERICAN στον τομέα της οργανωμένης υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια. Ο οργανισμός έχει δημοσιοποιήσει οκτώ απολογιστικές Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη δεκαετία 2008-2018, καθώς και ενοποιημένες Εκθέσεις από το 2017, κατά τον νόμο 4403/2016, που περιλαμβάνουν  στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

 

 

Το «Orange Grove» με «Ημέρα Επιχειρηματικότητας» στην INTERAMERICAN

Στις 14 Νοεμβρίου, η INTERAMERICAN φιλοξένησε στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων την Ολλανδική Πρεσβεία και το «Orange Grove», που οργάνωσαν την εκδήλωση «Entrepreneurs’ Day - Sharing Business Stories», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, ζητώντας από τους προσκεκλημένους ομιλητές-entrepreneurs να μοιραστούν με το κοινό τόσο στιγμές επιτυχίας όσο και πιθανά λάθη και αποτυχίες, που αντιμετώπισαν στην πορεία τους. Επιχειρηματίες, start-ups και πρωτοβουλίες, μέσα από τη σημαντική εμπειρία που διαθέτουν, ανέδειξαν τις προκλήσεις, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την εκδήλωση άνοιξε ο COO της INTERAMERICAN, Vincent Teekens και ακολούθησε η πρέσβης της Ολλανδίας, Stella Ronner-Grubačić, η οποία τόνισε ότι η επιτυχία δεν είναι δεδομένη και προϋποθέτει εντατική δουλειά. Στις ξεχωριστές στιγμές της  «Ημέρας Επιχειρηματικότητας» συγκαταλέγεται η συζήτηση μεταξύ του Πήτερ Οικονομίδη, διεθνούς εμβέλειας brand strategist και του προέδρου του «Orange Grove», Γιάννη Κανελλόπουλου, με θέμα το branding και την επιχειρηματικότητα. Σε πάνελ συζήτησης μεταξύ τεσσάρων start-ups του «Orange Grove»: της Big Olive, της Clio Muse, της Lia Premium Olive Oil και της Kids in the Kitchen, παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματά τους αλλά και τα εμπόδια που συνάντησαν, ξεκινώντας την επιχείρηση.

H καινοτομία αποτελεί για την INTERAMERICAN στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα στον δρόμο της προς τον μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζεται με το πρόγραμμα «Imagine», που αναδεικνύει στο εσωτερικό της αξιόλογες ιδέες και εντάσσει τις καλύτερες, μέσα από στάδια επεξεργασίας, στις λειτουργίες της και στα προϊόντα της. Το πρόγραμμα από πέρυσι έχει πλέον, ανοίξει και εκτός της εταιρείας, με τη συνεργασία του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN υποστηρίζει από το ξεκίνημα το «Orange Grove», που αποτελεί μια πλατφόρμα καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών προσφέροντας, από το 2013, εκπαιδευτικά προγράμματα, mentoring, συμβουλευτική και πρόσβαση στο διεθνές δίκτυό του όπως και σε αυτό της Ολλανδικής Πρεσβείας. Πρόσφατα, το βάρος της δραστηριότητας του «Orange Grove» μεταφέρθηκε στην περιφέρεια για την ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Αγροτεχνολογίας και της Διατροφής, καθώς και του Τουρισμού, της Υγείας και της Πληροφορικής.