Ηλεκτρονική φόρμα πρότασης χορηγίας

Γενικές πληροφορίες του Οργανισμού
(Σύμφωνα με το καταστατικό)
(π.χ. Ίδρυμα, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Σωματείο, άλλο)
(έως 150 λέξεις)
Θεματικός τομέας
Πρόταση χορηγίας
(έως 200 λέξεις)
(έως 100 λέξεις)
(έως 100 λέξεις)
(έως 200 λέξεις)
(αναγράψτε το υλικό που θα υποβάλλετε στον χορηγό με την ολοκλήρωση του έργου π.χ. φωτογραφικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, έκθεση, ευχαριστήρια επιστολή κ.λπ.)
Στοχεία του υποβάλλων την πρόταση

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά