Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μέριμνα της INTERAMERICAN, αποτελεί η διασφάλιση ενός ηθικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, με προτάγματα την αξιοκρατία και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Στη βάση αυτού του δόγματος, η Εταιρεία ενδιαφέρεται και ενεργεί συστηματικά για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων της και των λοιπών Ενδιαφερομένων Μερών, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των εταιρικών λειτουργιών.

Στο εργασιακό περιβάλλον της INTERAMERICAN, στο οποίο οι εργαζόμενοι λειτουργούν συλλογικά, είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις απόψεις τους και αξιοποιείται το ταλέντο τους, δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους και τον Οργανισμό. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζομένων, συνακόλουθα και η ανταποδοτικότητα, ενώ γίνεται συνειδητή η συνυπευθυνότητά τους για τα αποτελέσματα και τη φήμη της Εταιρείας. Η υπεύθυνη στάση και λειτουργία της Εταιρείας αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία, διασφαλίζει επιπλέον την πορεία της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Προσέγγιση

Δέσμευση

Ο τρόπος διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι συνεπής με τις αρχές και τις αξίες της INTERAMERICAN. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων της και δεσμεύεται για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, στο οποίο η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή και αποτελεί πραγματική αξία. Επιπλέον, για τον κάθε εργαζόμενο, η INTERAMERICAN φροντίζει:

 • να γνωρίζει τί ακριβώς αναμένει η Εταιρεία από αυτόν και την εργασία του,
 • να έχει μία ειλικρινή και εποικοδομητική επικοινωνία με τον προϊστάμενό του για ό,τι αφορά στην απόδοσή του,
 • να υποστηρίζεται ο ίδιος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του σε ένα περιβάλλον που προωθεί την καινοτόμο σκέψη και συμβάλλει αξιοκρατικά στην εξέλιξή του,
 • να αναγνωρίζεται αξιοκρατικά η απόδοσή του και να ανταμείβεται ανταγωνιστικά ως προς τα μισθολογικά δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς,
 • να ακούγεται η γνώμη του και να συμμετέχει στη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας,
 •  να αισθάνεται ότι η Εταιρεία τον μεταχειρίζεται δίκαια και χωρίς διακρίσεις,
 •  να γνωρίζει ότι μπορεί να ζητήσει στήριξη στη διαχείριση των προσωπικών αναγκών του και προτεραιοτήτων.

Η INTERAMERICAN σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει απαρέγκλιτα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ έχει προσυπογράψει τη Διακήρυξη για τη Διαφορετικότητα (2009) σε μία προσπάθεια για την ακόμη πιο ευρεία διακοινώνηση της ανάγκης για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αντιτίθεται σε κάθε μορφής παιδική ή εξαναγκασμένη/υποχρεωτική εργασία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμησή τους. Παράλληλα, η INTERAMERICAN:

 • διαθέτει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και σχετικές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται υποχρεωτικά από το σύνολο των εργαζομένων της,
 • υποστηρίζει και συνεργάζεται συστηματικά με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Εταιρείας (ΣΥ.Π.ΙΝ.), προασπίζοντας το δικαίωμα της ελευθερίας των εργαζομένων να συνδικαλίζονται,
 • διασφαλίζει ότι μέσω των συμβάσεων εργασίας τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις,
 • πρεσβεύει την εξάλειψη των διακρίσεων κατά την πρόσληψη και την απασχόληση και φροντίζει για την ορθή σχετική ενημέρωση τόσο των νεοπροσλαμβανομένων όσο και όλων των εργαζομένων γενικότερα.

Δίκαιη Μεταχείριση

Η δίκαιη μεταχείριση είναι μία από τις πιο σημαντικές ηθικές αξίες της INTERAMERICAN. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία συμπεριφέρεται στους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της με γνώμονα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Για την Εταιρεία, δίκαιη μεταχείριση και σεβασμός στην πράξη σημαίνει να συμπεριφέρεται έναντι όλων των εργαζομένων ηθικά άμεμπτη και με αντικειμενικότητα, χωρίς να κάνει κακή χρήση πληροφοριών και χωρίς παρερμηνεία ή και σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων. Ακόμη, σημαίνει διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους βάσει αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων και επίσης, δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από διακρίσεις ή παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής.

Συλλογικές Συμβάσεις - Συνδικαλισμός

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει και προωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και συνδικαλιστικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία και η διαβούλευση της Διοίκησης με τους εργαζομένους και τους φορείς εκπροσώπησής τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προς αμοιβαίο όφελος της Εταιρείας και των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, στην INTERAMERICAN εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας και η Διοίκηση συνεργάζεται και επικοινωνεί τακτικά με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Εταιρείας (Σ.ΥΠ.ΙΝ.), ο οποίος έχει συσταθεί με στόχο τη διαφύλαξη και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Η Επίδοση

Στο πλαίσιο της προσήλωσης της INTERAMERICAN στην αποφυγή διακρίσεων και στην παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο Δ.Σ. και τις συνολικές καταστατικές επιτροπές είναι:

2016: 6,5%

2017: 4%

Κατανομή Θέσεων στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές (κατά φύλο, ηλικία και υπηκοότητα)

Κατά τη διετία 2016-2017, δεν γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία:

 • περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη δραστηριότητά της,
 • περιστατικά διακρίσεων ή παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η INTERAMERICAN παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανέλιξης στο ανθρώπινο δυναμικό της ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας κ.λπ. Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό κατά τη διετία 2016-2017 -όπως και κατά τα προηγούμενα έτη- καλύπτονταν στο σύνολό τους (100%) από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ κατά την 31/12/2017 το Δ.Σ. της INTERAMERICAN απαρτιζόταν από στελέχη τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31