Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Αξιολόγηση

Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Η προσέγγιση

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Διαθέτοντας εξειδικευμένη σχετική τεχνογνωσία, στην Εταιρεία λειτουργεί οργανική μονάδα Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων, η οποία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα των διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού διαπίστευσης πραγματογνωμόνων RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Στο πλαίσιο της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης, η Εταιρεία εφαρμόζει πάγια διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου που αναλαμβάνει. 

Η αναγκαιότητα αυτής της αξιολόγησης αφορά στο γεγονός ότι παρ’ όλο που μία επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σχεδόν πάντα υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των αδειοδοτικών όρων και των πραγματικών συνθηκών πού διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία αυτής.

Η διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης των υπό ασφάλιση επιχειρήσεων πραγματοποιείται με ευθύνη της μονάδας Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται, πρωτίστως, υπ’ όψιν -εφόσον κριθεί σκόπιμο- τα αποτελέσματα των προ-ασφαλιστικών επιθεωρήσεων που εκτελούν ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι επιθεωρητές, προκειμένου:

  • να υπάρξει σαφής αποτύπωση της εικόνας της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της εγκατάστασης,
  • να καταγραφούν τυχόν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση,
  • να δοθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν την Εταιρεία να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί τον κίνδυνο και σε περίπτωση που τον αποδεχθεί, να ορίσει τους τεχνικοοικονομικούς όρους της ασφάλισης.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31