Η Θέση της INTERAMERICAN στην Αγορά

Η Θέση της INTERAMERICAN στην Αγορά

Στην κατάταξη των εταιρειών της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, βάσει των οικονομικών στοιχείων για τις εργασίες κατά το έτος 2017 (συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων), η INTERAMERICAN κατέχει:

  • 2017 - μερίδιο αγοράς 9% (στοιχεία ΕΑΕΕ), (η θέση θα γνωστοποιηθεί μετά τη δημοσιοποίηση των ερευνών αγοράς).

Η Εταιρεία καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, αναφορικά με το οποίο παρακολουθεί στενά την επίδοσή της και το οποίο επικαιροποιείται ετησίως. Μηνιαίως συντάσσονται αναφορές με συγκεκριμένους οικονομικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, οι οποίοι συγκρίνονται τόσο με τους αντίστοιχους στόχους, όσο και με την αντίστοιχη επίδοση του προηγουμένου έτους. Οι εν λόγω αναφορές χρησιμοποιούνται από την Διοίκηση της INTERAMERICAN στην επικοινωνία με τη μητρική ACHMEA, αλλά και εσωτερικά σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Διοικητικές Ομάδες κ.λπ.).

Η παρακολούθηση των επιδόσεων συμπληρώνεται και από μηχανισμούς ελέγχου που έχει θεσμοθετήσει η Εταιρεία για την εύρυθμη και βέλτιστη λειτουργία της, αλλά και λόγω νομοθετικών υποχρεώσεων, όπως η εφαρμογή του πλαισίου Φερεγγυότητας Solvency II. 

Το Κοινωνικό Προϊόν περιλαμβάνει την απόδοση οικονομικής αξίας της INTERAMERICAN στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ευρύτερη συνεισφορά της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31