Πρωτοβουλίες και Συνεργασίες

Πρωτοβουλίες

και Συνεργασίες

Συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών

Η συνεργασία που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2013 η Εταιρεία και το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, συνεχίζεται με βήματα προόδου και αμοιβαία οφέλη. Τα συνεργαζόμενα μέρη εστιάζουν κυρίως στην αξία που δημιουργείται για τους συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας φοιτητών, σε επίπεδο τεχνογνωσίας και πρακτικής εφαρμογής. Δυο από τις είκοσι πέντε agile scrum ομάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου μοντέλου ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής στην Εταιρεία, αποτελούνται από αποκλειστικά από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εργασθούν και να εξοικειωθούν με τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού.

Εμπειρία Πελάτη 

Έχοντας σταθερά στο κέντρο του ενδιαφέροντος  τον πελάτη, η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες που παρέχουν την ολιστική εικόνα της σχέσης της μαζί του (360ο customer view). Παράλληλα, η καταγραφή της βιωματικής εμπειρίας ενός πελάτη για μία αγορά (customer journey) σε όλα τα σημεία στα οποία η Εταιρεία έρχεται σε επαφή (touch points) μαζί του, επιτρέπει την εφαρμογή της omnichannel στρατηγικής και την παροχή προσωποποιημένων (personalized) υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης και αξιοποίησης των Δεδομένων και με τελικό στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του. 

Για τον λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται υπηρεσίες που εξυπηρετούν περιστατικά υγείας, όπως η αναζήτηση και το κλείσιμο ραντεβού με συμβεβλημένους ιατρούς ή νοσοκομεία, περιστατικά ακινητοποιημένων αυτοκινήτων λόγω βλάβης ή ατυχήματος με τη μεσολάβηση της Οδικής Βοήθειας και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί με στόχο τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του πελάτη κατά τη “στιγμή της αλήθειας”, που δεν είναι άλλη από τη στιγμή που καλείται η Εταιρεία να διαχειριστεί τη ζημιά του. 

H INTERAMERICAN παρακολουθεί από το 2014 τον δείκτη Net Promoter Score (NPS), ο οποίος προκύπτει βάσει απαντήσεων πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί. Ο δείκτης παρέχει εικόνα ικανοποίησης, πιστότητας και διάθεσης των πελατών για σύσταση της Εταιρείας σε τρίτους. Κατά το 2017 ο δείκτης ήταν στο 62, βελτιωμένος κατά 4 μονάδες από το 2016 (δείκτης 58).

INTERAMERICAN Research Center

H δημιουργία, κατά το 2016, του INTERAMERICAN Research Center, αποτελεί μία ακόμη καινοτομία της Εταιρείας προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας. Οργανώθηκε από τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Νίκο Φίλιππα ο οποίος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου και συνεργάζονται σε αυτό το έργο νέοι επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, οι οποίοι επιμελούνται τις εκδόσεις. 

Στόχος του INTERAMERICAN Research Center είναι να προωθήσει την επιστημονική αναφορά και σκέψη πάνω σε ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα της Aσφαλιστικής Aγοράς, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία. Εκτός από τις μελλοντικές προσεγγίσεις επί θεμάτων τεχνολογίας -που δύναται να επηρεάσουν την ασφάλιση- στις τριμηνιαίες ηλεκτρονικές εκδόσεις του Κέντρου γίνονται αναφορές σε τάσεις στην παγκόσμια Ασφαλιστική Αγορά, σε επιρροές και σε προσεγγίσεις θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα και συνδέονται με την ασφάλιση, ταυτόχρονα με προτάσεις για ξεκάθαρες λύσεις.

Ενίσχυση Συστημάτων Ασφάλειας

Επί σειρά ετών έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Ιδιαίτερα κατά τα δύο τελευταία χρόνια και δεδομένου του νέου αυστηρού κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), εφαρμόζονται προηγμένες τεχνικές που έχουν σχέση με το data masking, pseudonymization και encryption των Δεδομένων και των αποθηκευτικών μέσων. Επιπλέον, προστέθηκαν νέα εργαλεία και πλατφόρμες όπως DLP, SIEM, Log analytics, 24x7 DDoS παρακολούθηση και άλλα, που θωρακίζουν ακόμη περισσότερο την Εταιρεία.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31