Ψηφιακά Συστήματα και Εφαρμογές

Ψηφιακά Συστήματα

και Εφαρμογές

Σύστημα “Genius”

Μία καινοτομία για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και διεθνώς, αποτελεί η χρήση του προτύπου ηλεκτρονικού συστήματος underwriting “Genius”, με το οποίο αυτοματοποιείται η διαδικασία της αξιολόγησης του αναλαμβανομένου κινδύνου και της έκδοσης συμβολαίου στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Το “Genius” εξασφαλίζει για όλες τις αιτήσεις ασφάλισης συστηματική και αντικειμενική προσέγγιση του underwriting και αυτόματη έγκριση στην πλειονότητα των περιπτώσεων, περιορίζοντας τον μέσο χρόνο έκδοσης συμβολαίου στα 15 λεπτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του παραγωγικού χρόνου του συνεργάτη και την απλοποίηση/επιτάχυνση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Το σύστημα, που σχεδιάστηκε με τη συνεργασία μεγάλων αντασφαλιστικών οργανισμών, είναι εργαλείο underwriting που για πρώτη φορά διατέθηκε από ασφαλιστική εταιρεία σε δίκτυα συνεργατών πωλήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύστημα “OnE” 

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο Οργανισμό στην Ελλάδα που πιστοποιείται για την υψηλή τεχνική ποιότητα λογισμικού με το “Trusted Product Maintainability Certificate”, πιστοποιητικό που έχει αναπτύξει η Software Improvement Group (SIG) σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης TÜViT. Η πιστοποίηση τεκμηριώνει τη συμβατότητα της τεχνικής ποιότητας του συστήματος λογισμικού των Γενικών Ασφαλίσεων “Operations ‘n’ Excellence” (“OnE”), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 25010: Software Quality Model και ένα πλήθος κριτηρίων αξιολόγησης που προκύπτουν από αυτό. Η λειτουργία του “OnE” μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διαχείρισης για την Εταιρεία, ενώ είναι ανοιχτό σε προσαρμογές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε μελλοντικές  ανάγκες της, με πραγματοποίηση αλλαγών σε βέλτιστο χρόνο και κόστος. Στην ενιαία πλατφόρμα “ΟnE”, που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το 2012, έχουν ενταχθεί έως σήμερα οι λειτουργίες έκδοσης, διαχείρισης και αποζημίωσης όλων των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και Βοήθειας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έως το τέλος του 2017 ήταν σε φάση ολοκλήρωσης η ένταξη του κλάδου ασφάλισης Υγείας.

e-Οδική Βοήθεια

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα σε κάθε οδηγό οχήματος της Οδικής Βοήθειας που εξυπηρετεί τον πελάτη, να αναγγείλει μέσω του tablet του, online και σε πραγματικό χρόνο, το συμβάν, παίρνοντας ψηφιακές υπογραφές από τους εμπλεκόμενους και ανεβάζοντας ηλεκτρονικά όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό.

Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

  • Η INTERAMERICAN αξιοποιεί τα “Μεγάλα Δεδομένα” (Big Data) με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων αναφορικά με:
  • τη βελτίωση της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου,
  • την επιβράβευση των πιστών πελατών (loyalty schemes),
  • τη σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους,
  • την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών marketing για διεξαγωγή διασταυρουμένων και προσθέτων πωλήσεων (cross - up selling campaigns), την ανίχνευση απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα αποθήκευσης και διαχείρισης Δεδομένων (enterprise data warehouse), των εργαλείων χρήσης και αξιοποίησής της, καθώς και η προσθήκη προηγμένων εργαλείων σχετικά με την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων, την κατηγοριοποίηση των πελατών (customer segmentation) και την αναζήτηση προτύπων (patterns), καθώς και την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης (predictive modeling).

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά πιλοτικά έργα σχετικά με την αξιοποίηση των Αδόμητων Δεδομένων που αφορούν στη χρήση της υπολογιστικής μεθόδου ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (hadoop) και προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κειμένου και συναισθήματος (text και sentiment analysis). 

Analytics Center of Excellence (ACE) 

Η δημιουργία του Analytics Center of Excellence (ACE), πρωτοποριακή για την Ελλάδα, υπογραμμίζει την προτεραιότητα που έχει η αξιοποίηση των Δεδομένων για την INTERAMERICAN, αλλά και την εμπιστοσύνη του Μετόχου, αφού στόχος του ACE είναι να προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις θυγατρικές της μητρικής ACHMEA. Ήδη, το ACE έχει παρουσιάσει σειρά από μοναδικά αποτελέσματα, υποστηρίζοντας από την πλευρά της ανάλυσης Δεδομένων διαφορετικά σημεία μέσα στον Οργανισμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι αναλύσεις που έχουν ήδη εκπονηθεί και αφορούν στα κανάλια πώλησης ασφαλίσεων Υγείας και Ζημιών με σκοπό τη διερεύνηση συγκεκριμένων προβλημάτων. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι η δημιουργία ολιστικών αναφορών απόδοσης σε διαδραστικό εργαλείο, προσβάσιμο από όλο τον Οργανισμό, που αποτυπώνουν την πορεία του κύκλου εργασιών στον τομέα των ασφαλίσεων Ζημιών, ξεκινώντας από την πορεία του χαρτοφυλακίου και φτάνοντας μέχρι και την πορεία των δεικτών ρίσκου (π.χ. loss ratio). Επίσης, ενισχύοντας με αναλυτές τις multidisciplinary ομάδες της Εταιρείας (π.χ. Brain, Customer Journey, Health retention), υποβοηθά στην επίτευξη του στόχου κάθε ομάδας μέσω της ανάλυσης Δεδομένων. Τέλος, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας προβλεπτικά μοντέλα, στοχεύει στην υποβοήθηση ενεργειών με σκοπό την αύξηση της διατηρησιμότητας, των διασταυρουμένων πωλήσεων και της πρόσκτησης νέων πελατών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, η εφαρμογή -για παράδειγμα- των μοντέλων πρόβλεψης που έχουν δημιουργηθεί για την Anytime στον τομέα της διατηρησιμότητας και των διασταυρουμένων πωλήσεων, επιτρέπει την εστίαση των ενεργειών σε πελάτες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ακυρώσουν το συμβόλαιό τους ή να αγοράσουν κάποιο άλλο προϊόν. 

Σύστημα “i-Care”

Η νέα, πρωτοποριακή εφαρμογή “i-Care” σχεδιάστηκε και λειτουργεί για τη διαχείριση των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικούς κλάδους Ζωής και Υγείας. Αποτελεί εφαρμογή που εξελίσσει την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποζημίωσης, με την οποία αντικαθίστανται συνολικά τα διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούσε η INTERAMERICAN στην αποζημιωτική διαδικασία των ατομικών και ομαδικών συμβολαίων. Το “i-Care” υπογραμμίζει τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα των ψηφιακών λειτουργιών της Εταιρείας, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σαφή στόχευσή της στην ασφάλεια και τη δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου Δεδομένων (big data), σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση πόρων.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31