Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία και το κύρος της, σε κάθε πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η επιλογή των καταλλήλων αρχών και πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατά συνέπεια, η προάσπιση των συμφερόντων όλων των Ενδιαφερομένων Μερών της Εταιρείας αποτελεί ηθική δέσμευση της Διοίκησης. 

Για τον Οργανισμό αποτελούν προτεραιότητα:

  • η προσήλωση στην εφαρμογή των βέλτιστων αρχών διακυβέρνησης, όπως αυτές απορρέουν τόσο από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις, όσο και από την πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης του Μετόχου (ACHMEA),
  • η απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών, εθελοντικών κωδίκων και κανόνων ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31