Δίκτυα Διανομής

Δίκτυα Διανομής

 

Δίκτυα Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων 

Τα Δίκτυα, μέσω των οποίων γίνεται η προώθηση, η διανομή και η υποστήριξη των ασφαλιστικών προϊόντων και των υπηρεσιών, χαρακτηρίζονται από τον τρόπο πώλησης (με ή χωρίς διαμεσολάβηση), συνθέτουν την επιλογή της INTERAMERICAN να διαθέτει τα ασφαλιστικά προϊόντα της με κάθε τρόπο που θα ήθελε ο πελάτης και ορίζουν τέσσερα κανάλια:

Πωλήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Πελάτη:

 • Δίκτυο Πωλήσεων Agency (Διαμεσολαβούντες).
 • Απευθείας Πωλήσεις (Anytime, B2B).
 • Δίκτυο συνεργαζομένων Πρακτόρων και Μεσιτών (Διαμεσολαβούντες).
 • Συνεργασίες με Retailers.

Δίκτυα Διαμεσολαβούντων

1. Δίκτυο Ασφαλιστικών Συμβούλων Agency 

 • Μετεξέλιξη των συνεργατών από πωλητές σε συμβούλους. 
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και υποστήριξη του Δικτύου.
 • Αύξηση κατά 7% στο χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων Υγείας και κατά 8% στη νέα παραγωγή Υγείας, για το 2017.

Το Δίκτυο Πωλήσεων Agency, που αποτελεί κορμό της διανομής με διαμεσολαβούντες επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά για την INTERAMERICAN, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, που κατά τη διετία 2016 - 2017 οδήγησε: 

 • στη δημιουργία 7 νέων Γραφείων Πωλήσεων, 
 • στη διεύρυνση της παρουσίας της Εταιρείας, στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Συνολικά, ξεκίνησαν 732 νέες συνεργασίες με ασφαλιστικούς συμβούλους. Το σύνολο των ασφαλιστικών συμβούλων ανέρχεται σε 1.602 και καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Σχέδιο δυναμικής ανάπτυξης “Genesis” 

Κατά το 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του τριετούς σχεδίου (2016-2018) με τίτλο “Genesis” για την ανάπτυξη του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2017:

 • εισήχθησαν 631 νέοι πιστοποιημένοι συνεργάτες, 
 • αναδείχθηκαν 20 νέοι Unit Managers,
 • λειτούργησαν 5 νέα Γραφεία Πωλήσεων. 

2. Δίκτυο συνεργαζόμενων Πρακτόρων και Μεσιτών

 • 2η σε προτίμηση Εταιρεία, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα ικανοποίησης που διενεργείται από την INTERAMERICAN.
 • Συνεργασία με 976 πράκτορες και μεσίτες.
 • Βελτίωση εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου στις Γενικές Ασφαλίσεις μεταξύ ασφάλισης οχημάτων και λοιπών κλάδων ασφάλισης.

Συνεργάτες Πωλήσεων - Υποστήριξη, Εκπαίδευση και Επιβράβευση 

Η INTERAMERICAN φροντίζει για την εκπαίδευση των συνεργατών της, καθώς και την επιβράβευση των καλύτερων επιδόσεων παραγωγής και της επίτευξης στόχων του προηγουμένου έτους και για τον λόγο αυτό, οργανώνει σε ετήσια βάση ειδικές εκδηλώσεις για τα Δίκτυα Πωλήσεων. Με σκοπό την υποστήριξη των συνεργατών της και τη συνεχή βελτίωση της ενημέρωσης και του τρόπου εργασίας τους, η INTERAMERICAN έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων “askme”, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το ηλεκτρονικό γραφείο τους και είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.

Δίκτυο Απευθείας Πωλήσεων Anytime 

Στην Ελλάδα:

 • Μία μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη
 • Καινοτόμες προτάσεις βασισμένες στην τηλεματική
 1. Buy the Mile (1η και 2η γενιά)
 2. Pay how you Drive
 • 318.455 ασφαλισμένα οχήματα για το 2017
 • Διερεύνηση νέων τμημάτων της Αγοράς.

Στην Κύπρο:

Έναρξη εργασιών ασφάλισης αυτοκινήτου κατά τον Απρίλιο του 2017: εντυπωσιακή ανάπτυξη εντός εξαμήνου με 4.181 ασφαλισμένα οχήματα έως το τέλος του έτους. 

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31