Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Εκπαίδευση
και Ανάπτυξη

Η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την INTERAMERICAN, τόσο για την επιχειρηματική επιτυχία της, όσο και για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Κατά το 2015, στην Εταιρεία:

•υλοποιήθηκαν συνολικά 108 εκπαιδευτικά προγράμματα με 983 συμμετοχές εργαζομένων

•συνολικά οι εκπαιδεύσεις διήρκησαν 15.013 ώρες

•στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετείχαν συνολικά 560 εργαζόμενοι, δηλαδή το 49%του Προσωπικού

•ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο ήταν 26,8 ώρες και ανά εργαζόμενο 13,2 (15.013:1.133) ώρες στο σύνολο του Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 

Προγράμματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την υποστήριξη της βελτίωσης της παραγωγικότητας και την εξέλιξη των εργαζομένων συνοψίζονται θεματικά σε:

•Απόκτηση επαγγελματικών τίτλων σπουδών και πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων

•Καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης

•Ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών

Επιπλέον, η INTERAMERICAN παρέχει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε: μεταπτυχιακές σπουδές, εκμάθηση ξένων γλωσσών, ασφαλιστικά σεμινάρια.

Εκπαιδευτικές δαπάνες

Κατά το 2015 η INTERAMERICAN διέθεσε συνολικά 283.495 ευρώ για την εκπαίδευση των εργαζομένων της.

Κατηγορίες Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2015

•Προγράμματα Ασφαλιστικής Γνώσης:Βασική Ασφαλιστική Εκπαίδευση, Θεσμική Ασφαλιστική Εκπαίδευση & Πιστοποίηση ΤτΕ, Εισαγωγή στο Solvency II.

•Προγράμματα Βελτίωσης Δεξιοτήτων: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Θετική Σκέψη, Πελατοκεντρική Εκπαίδευση, Δημιουργία Σχέσεων Εμπιστοσύνης, Ομαδικότητα στη Λήψη Αποφάσεων κ.ά.

•Προγράμματα Διοίκησης: Mini MBA (ΑLBA), Ετήσιο ΕΙΑΣ, Msc in Insurance Risk Management κ.ά.

•Τεχνική Εκπαίδευση:Ms Office, Project Management κ.ά.

 

Πολιτική Εσωτερικής Ανάπτυξης Στελεχών

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Εσωτερικής Ανάπτυξης Στελεχών, με την οποία στοχεύει στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων της. Παράλληλα, τούς παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης με υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων, φορολογικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και customer relationship management (CRM), πληροφορικής, ανάπτυξης και διαχείρισης πωλήσεων, διαχείρισης Προσωπικού και έργων (project management). Επίσης, η παρακολούθηση Μini MBA σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ALBA, συνεχίστηκε επιτυχώς και κατά τη διετία 2014 - 2015. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 21 άτομα κατά το 2014 και 12 άτομα κατά το 2015. 

Η INTERAMERICAN, ως μέλος της ACHMEA, παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένα στελέχη της να εμπλουτίσουν και να αναπτύξουν την εργασιακή εμπειρία τους εργαζόμενα σε δομές του μητρικού Οργανισμού εκτός Ελλάδος (International Management Exchange Program).

Τα στελέχη της Εταιρείας μπορούν να επιλέξουν την εγκατάσταση και απασχόλησή τους στο εξωτερικό για διάστημα έως και δύο ετών ή τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας ειδικών έργων (projects).

Ασφαλιστική Εκπαίδευση, Solvency και Πελατοκεντρική Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της INTERAMERICAN, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων σπουδών, την πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά αποκλειστικά στον ασφαλιστικό κλάδο, διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις ευρύτερες κατηγορίες:

Επικοινωνία CEO - Εργαζομένων

Για την ενδυνάμωση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και ανώτατης Διοίκησης έχει καθιερωθεί διαδικασία τακτικών συναντήσεων μεταξύ του Διευθύνοντος

Συμβούλου και μικρών ομάδων εργαζομένων από όλη την οργανωτική δομή της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου με τα Διοικητικά Στελέχη.

 

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούνιος 2020

S M T W T F S
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
1
2
3
4