Αξιολόγηση της Απόδοσης

Αξιολόγηση της Απόδοσης

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης

Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης (Performance Management), που συνδέεται με το όραμα, την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης έχει στον πυρήνα του τον διάλογο και αποσκοπεί στη δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε εργαζομένου και κατ’ επέκταση, στην ανταμοιβή του βάσει ιδίων κριτηρίων, φιλοσοφία που ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και αναγνώρισης της συμβολής των εργαζομένων στη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Οργανισμού.

 1. Το Σύστημα 

Η εφαρμογή πρακτικών αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα, τόσο για τον ίδιο τον Οργανισμό, όσο και για τους εργαζομένους. H INTERAMERICAN εφαρμόζει το σύστημα αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η KORN FERRY HAY GROUP ΑΕ, εταιρεία με διεθνή παρουσία που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού.

  • Το Σύστημα Αξιολόγησης της INTERAMERICAN είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ακόλουθες βασικές πολιτικές και διαδικασίες της:
  • Πλαίσιο Ικανοτήτων και Συμπεριφορών (Competency Framework)
  • Σύστημα Διαβάθμισης Θέσεων Εργασίας (Grading System)
  • Πολιτική Ανταμοιβής (Reward Scheme).

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Απόδοσης διακρίνονται τα εξής τρία στάδια:

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Απόδοσης στηρίζεται σε συναντήσεις αξιολόγησης μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, κατά τις οποίες συζητείται η επίτευξη των στόχων που είχαν συμφωνηθεί στην αρχή του έτους, καθώς και η αξιολόγηση των ικανοτήτων του εργαζομένου. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται online μέσω του μηχανογραφικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού “in.for.me”. Με τον τρόπο αυτό, ο αξιολογούμενος έχει πρόσβαση, διαχρονικά, στα ιστορικά στοιχεία της αξιολόγησής του.

2. Η Πρόσβαση 

Δεδομένου ότι στόχος του Συστήματος Αξιολόγησης είναι η βελτίωση της επίδοσης των εργαζομένων, αλλά και ο εντοπισμός πιθανών εκπαιδευτικών αναγκών, όλοι οι εργαζόμενοι που μετέχουν στη διαδικασία έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

3. Αναγνώριση και Ανταμοιβή

Η πολιτική για την ανταμοιβή των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης. Για την αναγνώριση και την ανταμοιβή των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί Πολιτική Αμοιβών (Reward Policy). Πέραν της από τον νόμο προβλεπoμένης βασικής αμοιβής και των λοιπών παροχών, παρέχεται από την INTERAMERICAN στους εργαζομένους της ένα πακέτο προσθέτων παροχών, που έχουν χαρακτήρα άμεσης ή έμμεσης οικονομικής αποτίμησης. 

Αποτελέσματα  

Κατά το 2017, συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση 984 εργαζόμενοι (561 άνδρες και 423 γυναίκες), που αντιστοιχούν στο 94% του συνόλου των εργαζομένων, με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιολόγησης (1.048 εργαζόμενοι). 

Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις αφορούν στην ειδικότητα (εξαιρούνται της διαδικασίας ορισμένες εκ των ειδικοτήτων, π.χ. οδηγοί), στον χρόνο υπηρεσίας στην Εταιρεία ή στην τελευταία θέση εργασίας (εξαιρούνται όσοι εργάζονται διάστημα λιγότερο, είτε των δώδεκα μηνών στην Εταιρεία είτε των έξι μηνών στην τελευταία θέση εργασίας).

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31