Περιβάλλον

Σεβασμός και Προστασία

του φυσικού Περιβάλλοντος,

συνετή διαχείριση

Φυσικών Πόρων

Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι λοιποί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ασφαλιστική βιομηχανία, ήδη, βρίσκεται διαχειριστικά στην “καρδιά” της πρόκλησης, δίνοντας έμφαση στην ανάληψη μέτρων πρόληψης, διασφαλίζοντας την περιουσία των ασφαλισμένων πελατών και αποζημιώνοντας με τεράστια ποσά παγκοσμίως τις προκαλούμενες ζημιές.

Για την INTERAMERICAN, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλει, ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την ποσοτικοποίηση της επιρροής του φαινομένου στις δραστηριότητές της, κάτι που αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στα επόμενα έτη.  Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση, την ουσιαστικότητα του εν λόγω θέματος, τόσο για την ίδια και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της, όσο και για τη διασφάλιση της πορείας της Εταιρείας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι λόγω του τομέα δραστηριοποίησής της, η INTERAMERICAN δεν διατρέχει σημαντικούς κανονιστικούς κινδύνους (π.χ. λόγω των εκπομπών της) που δύνανται να βλάψουν/επηρεάσουν τη λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει (ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), συμβάλλει στη μείωση των κανονιστικών κινδύνων των πελατών της και παράλληλα, ενισχύει/ενθαρρύνει την ικανότητα τους να πραγματοποιούν υπεύθυνες επενδύσεις, οι οποίες συντελούν στον μετριασμό των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Οκτώβριος 2021

S M T W T F S
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6