Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον

Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον

Με την ενσωμάτωση της έννοιας της Αειφόρου Ασφάλισης στην καθημερινή λειτουργία της, η Εταιρεία έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στη βάση τεσσάρων δεσμεύσεων που αφορούν:

  • στην ενδελεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων που απορρέουν από τη λειτουργία της
  • στον σχεδιασμό και την προσφορά στην ελληνική αγορά καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων
  • στην εξελικτική ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως αποκαταστάσεις/αναπλάσεις περιβάλλοντος
  • στη συνέχιση της πρωτοπόρου συμμετοχής της στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες του ασφαλιστικού κλάδου που στοχεύουν στην αφομοίωση των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης από κάθε ασφαλιστικό οργανισμό.

Παρεχόμενα Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η ΙΝΤERAMERICAN διαθέτει εξειδικευμένα «πράσινα» προϊόντα:

  • την προϊοντική γραμμή «Green Line» για την προστασία των ασφαλιζομένων επιχειρήσεων από την αστική περιβαλλοντική ευθύνη που εν δυνάμει αναλαμβάνουν
  • προσφορά κάλυψης απορρύπανσης επιχειρηματικών εγκαταστάσεων ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου στα συμβόλαια ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων,
  • παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την πρόληψη ζημιών στην περιουσία και απαιτήσεων όσον αφορά στην αστική ευθύνη, σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους,
  • την προϊοντική γραμμή «Energy Line»

Πρωτοβουλίες και Δράσεις

Η λειτουργία της INTERAMERICAN ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών δεν δύναται να επηρεάσει άμεσα περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας ή προστατευόμενες περιοχές. Αντιθέτως, μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της κοινωνικής της υπευθυνότητας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική κουλτούρα, η οικολογική συνείδηση και η φιλική προς το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά τόσο των υπαλλήλων της όσο και των συνεργατών, προμηθευτών και πελατών της.

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Εργαζομένων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πράξεις Ζωής» για το Περιβάλλον που βρίσκεται σε εφαρμογή από το 2004, η INTERAMERICAN εξακολουθεί να εφαρμόζει το εσωτερικό επικοινωνιακό πρόγραμμα “Green Office” που έχει ως στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας στους κόλπους του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Πράσινες Προμήθειες

Η INTERAMERICAN κατά τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών της εκτός των οικονομοτεχνικών κριτηρίων, εφαρμόζει στο μέτρο του δυνατού και κριτήρια με βάση τις αρχές των πράσινων προμηθειών.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η INTERAMERICAN σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της λειτουργίας, συνεχίζει το πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής χρήσης ενός σημαντικού αριθμού εγγράφων που αφορούν τόσο στα ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχει στους πελάτες της, όσο και στα υποστηρικτικά τους έγγραφα.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούνιος 2020

S M T W T F S
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
1
2
3
4