Πρόσθετες Παροχές στους Εργαζομένους

Πρόσθετες Παροχές στους Εργαζομένους

Η Εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους της Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη Ζωής και Υγείας (Βασικό και Διευρυμένο πρόγραμμα), που περιλαμβάνει: ασφάλιση Ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας, κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών, ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων, παροχές μητρότητας και νοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, παρέχει:

 • πρόγραμμα Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας,
 • ασφάλιση Νομικής Προστασίας Οικογένειας,
 • μειωμένα ασφάλιστρα κάλυψης Αυτοκινήτου, 
 • εθελοντικό αποταμιευτικό πρόγραμμα,
 • δυνατότητα ασφάλισης στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) Εργαζομένων INTERAMERICAN,
 • επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (αφορά μόνο στους Ασφαλιστικούς εργαζομένους),
 • προσωπικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο δανεισμού και διάρκεια της εξόφλησης μέχρι και 30 μήνες
 • εκπτώσεις σε εταιρικά προϊόντα και υπηρεσίες,
 • ευέλικτα ωράρια εργασίας,
 • ιατρείο και χώρο εστίασης (σε 2 κτήρια) εντός της Εταιρείας, 
 • ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων (δεν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής).

Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται κανενός είδους διάκριση βάσει του τύπου απασχόλησης και του είδους σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, όσον αφορά στις ανωτέρω πρόσθετες παροχές οι οποίες ισχύουν για όλους τους απασχολούμενους από την Εταιρεία, (εκτός όπου επισημαίνεται διαφορετικά) εκτός της παροχής που περιγράφεται ακολούθως και αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων.

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) INTERAMERICAN

Στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) των εργαζομένων της INTERAMERICAN μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους και με καταβολή προσωπικών εισφορών σε ποσοστό από 1% έως 10% του ονομαστικού μισθού τους, οι εργαζόμενοι (στις Εταιρείες Ζωής, Ζημιών και Βοηθείας) αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η εισφορά της Εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% του ονομαστικού μισθού κάθε δικαιούχου, καταβάλλεται για εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες εργασίας. 

Το Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN -που ιδρύθηκε το 2010- αποτελεί πρότυπο συμπληρωματικής σύνταξης των εργαζομένων και είναι ένα από τα 13 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης (υφίστανται και άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής). Στο τέλος του 2017, αριθμούσε 1.222 μέλη και τα αποθεματικά για τον κλάδο εφ’ άπαξ καταβολών σύνταξης, έφθαναν στα 16.888.859,36 ευρώ. 

Οι επενδύσεις αποταμίευσης των μελών πραγματοποιούνται μέσω του ευέλικτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds”. Η μέση απόδοση του αποταμιευμένου κεφαλαίου για τα μέλη του Ταμείου, κατά το 2017, ήταν 5,28%. Το Τ.Ε.Α., από την έναρξη της λειτουργίας του έως και 31/12/2017, είχε καταβάλει 122 εφάπαξ συνολικού ποσού 2.328.501,19 ευρώ.

Ενίσχυση της Κοινωνικής Κουλτούρας των Εργαζομένων

Η ΙΝΤERAMERICAN, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και της σχέσης των εργαζομένων της με τον Πολιτισμό, ώστε αυτοί να αποτελούν ενεργά μέλη της ευρύτερης κοινωνίας στη συνεχή αναζήτηση μιάς καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους, οργανώνει σχετικές δράσεις και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε αυτές. Ενδεικτικές πρωτοβουλίες και παροχές, κατά τη διετία αναφοράς:

 • Εκδρομή και ξενάγηση εργαζομένων στην αρχαία Μεσσήνη, καθώς και στους Δελφούς.
 • Παρακολούθηση από εργαζομένους μουσικής παράστασης στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
 • Επίσκεψη και ξενάγηση εργαζομένων στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
 • Παρακολούθηση παραστάσεων αρχαίου δράματος στο Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
 • Εγγραφή εργαζομένων, ως μελών, στην Κίνηση Πολιτών “ΔΙΑΖΩΜΑ”.

Επίσης, η Εταιρεία προάγει την ευαισθητοποίηση εργαζομένων για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση, κατά τη διετία αναφοράς, σχετικών διαδραστικών εκδηλώσεων με τη συνεργασία της ActionAid.

Ημερολόγιο Δράσεων

X

Ιούλιος 2021

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31